Ngày tu cuối tháng 5 tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc

0
45

Ngày thứ bảy cuối tháng năm ÂL  ( 26.6.2011), Thiền viện trúc lâm Sùng Phúc đã tổ chức ngày tu tập hạnh giác ngộ giải thoát cho các Phật tử . Ngày tu tập cuối tháng năm này có chủ đề: “Thanh tịnh khẩu nghiệp”
Sau thời khóa tụng sám hối sáu căn và tam quy ngũ giới, các Phật tử tham dự ngày tu tập đã cùng phát nguyện giữ trọn một ngày thanh tịnh khẩu nghiệp.

Trong buổi sáng, TT Thích Thông Quán đã có bài giảng pháp “Hãy sống đời giải thoát” cho toàn thể đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc.
Buổi chiều,sau thời khóa tọa thiền một tiếng, các Phật tử đã được thầy Trụ trì Thích Tâm Thuần chia sẻ bài pháp theo chủ đề của ngày tu tập cuối tháng 5 này:” Làm thế nào để thanh tịnh khẩu nghiệp”
Ngày tu hạnh thanh tịnh giải thoát đã kết thúc, sau phần tác bạch cúng dường trường hạ Sùng Phúc của Phật tử Toàn Đức – Trưởng đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc đại diện cho toàn thể đạo tràng.
Dưới đây là một số hình ảnh ngày tu tập.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here