LỊCH TU HỌC CHO CÁC ĐẠO TRÀNG TẠI TVTL SÙNG PHÚC

0
160

THỨ BẢY HÀNG TUẦN:

14 giờ 00 : Tọa thiền

15 giờ 30 : Thuyết pháp

THỨ BẢY CUỐI THÁNG (ÂM LỊCH): TU HỌC TRỌN NGÀY

Buổi sáng

07 giờ 00 : Phật tử tập trung về Thiền viện

07 giờ 30 : Khóa lễ sám hối : ( 3 tiếng chuông )

08 giờ 30 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông )

09 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )

09 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )

11 giờ 30 : Thọ trai : ( 3 tiếng bảng )

12 giờ 30 : Chỉ tịnh : (3 tiếng chuông )

Buổi chiều

13 giờ 30 : Thức chúng : ( 1 hồi 3 tiếng chuông )

14 giờ 00 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông)

15 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )

15 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )

17 giờ 00 : Hồi hướng – Hoàn mãn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here