LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 4 NĂM BÍNH THÂN

0
66
Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Bảy 01/04 ÂL  – 07/05 Chùa Tổ Long 8:00 – 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh
Bảy 01/04 ÂL  – 07/05 Sùng Phúc 8:00 – 9:30
Bảy 01/04 ÂL  – 07/05 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Bảy 01/04 ÂL  – 07/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 02/04 ÂL  – 0/805 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 02/04 ÂL  – 0/805 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 02/04 ÂL  – 0/805 Chùa Thái Bình ĐĐ.T Kiến Bản
Ba 04/04 ÂL  – 10/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Hiện
05/04 ÂL  – 11/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 06/04 ÂL  – 12/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Sáu 07/04 ÂL  – 13/05 Phật Đản Chùa Càn Nguyên
Bảy 08/04 ÂL  – 14/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 09/04 ÂL  – 15/05 Phật Đản TV Sùng Phúc 8:00 – 11:00 Lễ Phật Đản
14:00 – 15:30 Lễ Quy Y
Ba 11/04 ÂL  – 17/05 Lễ An Cư Tây Thiên
12/04 ÂL  – 18/05 Phật Đản Sa – Pa
Năm 13/04 ÂL  – 19/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Trụ trì
Bảy 15/04 ÂL  – 21/05 Phật Đản Cửu Hoa Sơn
Bảy 15/04 ÂL  – 21/05 Phật Đản Hàm Rồng
Bảy 15/04 ÂL  – 21/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Bảy 15/04 ÂL  – 21/05 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 16/04 ÂL  – 22/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 16/04 ÂL  – 22/05 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Ba 18/04 ÂL  – 24/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
19/04 ÂL  – 25/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 20/04 ÂL  – 26/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Bảy 22/04 ÂL  – 28/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Trường
CN 23/04 ÂL  – 29/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
Ba 25/04 ÂL  – 31/05 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
26/04 ÂL  – 01/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 27/04 ÂL  – 02/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Bảy 29/04 ÂL  – 04/06 Ngày Tu Sùng Phúc 10:00 – 11:30 TT. Trụ trì 
14:00 – 15:30 ĐĐ.Chí Trường+ Chí Kiệt+ N. CHÁNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here