LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 5 NĂM BÍNH THÂN

0
60

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 05 năm Bính Thân (05/06/2016 đến 03/07/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 05 NĂM BÍNH THÂN
(05/06/2016 – 03/07/2016)
CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Sùng Phúc 8:00 – 9:30 TT. Trụ trì
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Chùa Bát Mẫu 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 01/05 ÂL  – 05/06 Chùa Thái Bình ĐĐ. Chí Trường+ ĐĐ.T Kiến Bản
Ba 03/05 ÂL  – 07/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
04/05 ÂL  – 08/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 05/05 ÂL  – 09/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Bảy 07/05 ÂL  – 11/06 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn TT. Trụ trì
Bảy 07/05 ÂL  – 11/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 08/05 ÂL  – 12/06 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 – 11:00 TT.T Thông Châu
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 08/05 ÂL  – 12/06 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 08/05 ÂL  – 12/06 Chùa Phú Khê ĐĐ.T Kiến Bản+ Thông Vĩnh
Ba 10/05 ÂL  – 14/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
11/05 ÂL  – 15/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 12/05 ÂL  – 16/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Sáu 13/05 ÂL  – 17/06 TV. Sùng Phúc 08:00 – 11:30 Giỗ TS. Hương Hải
Sáu 13/05 ÂL  – 17/06 TV. Sùng Phúc 14:00 – 17:00 Họp Ban Điều Hành TPTL phía Bắc
Bảy 14/05 ÂL  – 18/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Bản
CN 15/05 ÂL  – 19/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 15/05 ÂL  – 19/06 Chùa Tiêu 08:00 – 11:30 Giỗ TS. Vạn Hanh
CN 15/05 ÂL  – 19/06 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 15/05 ÂL  – 19/06 Sùng Phúc 20:00 – 21:00 ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 17/05 ÂL  – 21/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT.T Thông Châu
18/05 ÂL  – 22/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 19/05 ÂL  – 23/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Bảy 21/05 ÂL  – 25/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
CN 22/05 ÂL  – 26/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30 TT.T Thông Bản
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 22/05 ÂL  – 26/06 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
CN 22/05 ÂL  – 26/06 Chùa Cát Linh 18:30 – 20:00 TT. Trụ trì
Hai 23/05 ÂL  – 27/06 Chùa Hồng Ân ĐĐ.T Quảng Ánh + Kiến Bản
Ba 24/05 ÂL  – 28/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
25/05 ÂL  – 29/06 Chùa Hồng Ân Nghe băng giảng của HT
Năm 26/05 ÂL  – 30/06 Sùng Phúc 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì
Bảy 28/05 ÂL  – 02/07 Ngày Tu Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30  TT. Thông Bản+ Thông Châu+Chí Kiệt
CN 29/05 ÂL  – 03/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 – 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 29/05 ÂL  – 03/07 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30 TT. Trụ trì

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here