Lịch thuyết giảng Tháng 11 năm Bính Thân – Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc

0
53

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 11 năm Bính Thân (29/11/2016 đến 28/12/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 11 NĂM BÍNH THÂN

 (29/11/2016 – 28/12/2016)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng – Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Ba 01/11 ÂL  – 29/11 Giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm
Ba 01/11 ÂL  – 29/11 Sùng Phúc 20:00 – 21:00  ĐĐ.T Chí Kiệt
02/11 ÂL  – 30/11 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 03/11 ÂL  – 01/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Sáu 04/11 ÂL  – 02/12 Lễ Động Thổ Sùng Phúc
Bảy 05/11 ÂL  – 03/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT.T Thông Hiền
Bảy 05/11 ÂL  – 03/12 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn
CN 06/11 ÂL  – 04/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 – 15:30  TT.T Thông Quán
CN 06/11 ÂL  – 04/12 Chùa Đông Chú  ĐĐ.T  Chí Kiệt
CN 06/11 ÂL  – 04/12 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Ba 08/11 ÂL  – 06/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
09/11 ÂL  – 07/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 10/11 ÂL  – 08/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 12/11 ÂL  – 10/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Quảng Ảnh
Bảy 12/11 ÂL  – 10/12 Chùa Cát Linh 19:00 – 20:30  TT. Tâm Thuần
CN 13/11 ÂL  – 11/12 Chùa Phú Khê  ĐĐ.T Quảng Ánh + Chí Kiệt
CN 13/11 ÂL  – 11/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30  TT.T Thông Quán
CN 13/11 ÂL  – 11/12 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT.Tâm Thuần
Ba 15/11 ÂL  – 13/12 Sùng Phúc 20:00 – 21:00  ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 15/11 ÂL  – 13/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
16/11 ÂL  – 14/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 17/11 ÂL  – 15/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Sáu 18/11 ÂL  – 16/12 Chùa Đào Xá  ĐĐ.T Chí Kiệt + Kiến Bản
Bảy 19/11 ÂL  – 17/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
CN 20/11 ÂL  – 18/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 – 15:30 TT.T Thông Quán
CN 20/11 ÂL  – 18/12 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Ba 22/11 ÂL  – 20/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản
23/11 ÂL  – 21/12 Chùa Hồng Ân  ĐĐ.T Quảng Ảnh + Kiến Bản
23/11 ÂL  – 21/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 24/11 ÂL  – 22/12 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
Bảy 26/11 ÂL  – 24/12 Tạ Pháp TV.Sùng Phúc 10:00 – 11:30
14:00 – 15:30 Thi Giáo Lý
CN 27/11 ÂL  – 25/12 Chùa Quán Sứ 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
CN 27/11 ÂL  – 25/12 Thanh Niên Sùng Phúc 9:45 – 11:15  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 – 15:30  TT.T Thông Quán
CN 27/11 ÂL  – 25/12 Chùa Tăng Phúc 8:00 – 9:30  TT. Tâm Thuần
CN 27/11 ÂL  – 25/12 Chùa Ngọc Lâm 18:00 – 19:30  TT. Tâm Thuần
Hai 28/11 ÂL  – 26/12 Chùa Giác Quang 18:00 – 19:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 29/11 ÂL  – 27/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 29/11 ÂL  – 27/12 Chùa Bát Mẫu 14:00 – 15:30  TT. Tâm Thuần
30/11 ÂL  – 28/12 Sùng Phúc 14:00 – 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 01/12 ÂL  – 29/12 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc 9:45 – 11:15  TT. Tâm Thuần
14:00 – 15:30  TT.T Thông Quán
Hai 12/12 ÂL  – 09/01 Chùa Cát Linh 19:00 – 20:30  TT. Tâm Thuần

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here