MỜI THAM DỰ CÁC BUỔI GIẢNG PHÁT TRỰC TIẾP TẠI TVTL SÙNG PHÚC

0
67

Nhằm phục vụ các quý Phật Tử ở xa hoặc do duyên sự cá nhân không có điều kiện đến tu học vào các ngày tu tập lớn trong tháng của Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc. Được sự đồng ý của quý thầy, Đoàn Trần Thái Tông sẽ phát trực tiếp (livestream) các buổi giảng của ban Giáo Thọ Sư Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc lên Facebook. 

Kính mời quý vị Phật Tử đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân và theo dõi các buổi giảng được phát theo các ngày tu học lớn của Thiền Viện. Địa chỉ phát trực tiếp tại:

-Facebook Đoàn Trần Thái Tông: https://www.facebook.com/tranthaitong ấn Theo Dõi

-Facebook Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc: https://www.facebook.com/ThienVienTrucLamSungPhuc

Lịch thuyết giảng hàng tháng được cập nhật tại: http://tvsungphuc.net/trang-tin/lich-thuyet-giang.html

Đường link xem lại các buổi lễ và các bài pháp đã được phát trên trang facebook của TVTL Sùng Phúc:

( Bạn đọc cần đăng nhập vào tài khoản facebook của mình để xem được các video này)

Tọa đàm nhân Lễ giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 8/10 Đinh Dậu (25/11/2017)

Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng toạ đàm, toạ thiền thâu đêm nhân lễ giỗ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Posted by Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc on Saturday, November 25, 2017

Thời pháp thoại của HT.Thường Chiếu tại TVTL Sùng Phúc ngày 18/11/2017: 

HT. Thích Nhật Quang – Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam sách tấn Chư Tôn đức các thiền viện, thiền tự khu vực phía Bắc

Posted by Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc on Friday, November 17, 2017

Các bài giảng và buổi lễ được phát livestream tháng 6 ÂL năm Đinh Dậu:

1. Lễ thọ truyền thọ Bồ tát giới tại gia 2017:

Lễ truyền giới Bồ tát cho hàng Phật tử tại gia..

Posted by Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc on Saturday, July 8, 2017

2. Bài thuyết giảng của HT.Giác Thiên Ý nghĩa thọ giới Bồ tát :

Phần 1:

Hòa thượng Thích Phước Tú thuyết giảng ý nghĩa Thọ giới Bồ tát cho Phật tử trước giờ đăng đàn truyền giới…

Posted by Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc on Saturday, July 8, 2017

Phần 2:

Posted by Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc on Saturday, July 8, 2017

Các bài giảng tháng 5 ÂL Đinh Dậu 2017

1. HT Giác Thiên giảng Kinh Lăng Nghiêm buổi 6:

2.HT Giác Thiên giảng Kinh Lăng Nghiêm buổi 7:
3.HT Giác Thiên giảng  giảng Kinh Lăng Nghiêm buổi 8:
4.HT Giác Thiên giảng Kinh Lăng Nghiêm buổi 9:
5. HT Giác Thiên giảng  Kinh Lăng Nghiêm buổi 10
6. Thầy Trụ trì TV Sùng Phúc thuyết giảng trong ngày tu Bát quan trai giới tháng 5 ÂL 2017
https://www.facebook.com/ThienVienTrucLamSungPhuc/videos/1469968239692751/
7. Khai mạc Khoá tu Bồ tát hạnh lần thứ 5:
https://www.facebook.com/ThienVienTrucLamSungPhuc/videos/1462043213818587/
8. Thầy Trụ trì TV Sùng Phúc thuyết giảng tại Khoá tu Bồ tát hạnh lần 5:
https://www.facebook.com/ThienVienTrucLamSungPhuc/videos/1462974047058837/
 
Các bài giảng tháng 4 AL năm Đinh Dậu (2017)
1. Thầy Thích Tâm Thuần – Trụ trì TVTL Sùng Phúcthuyết giảng tại ngày tu tâp tháng 4 Đinh Dậu:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here