LỄ TẠ PHÁP 2019 (KỶ HỢI) TVTL SÙNG PHÚC

0
123

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Sáng nay 21/12/2019 Lễ tạ pháp tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm và tri ân. Tóm tắt lời của thầy Trưởng về ý nghĩa hiểu ân, tri ân và đền ân.

“Hôm nay Tăng Ni và Phật tử chúng ta cùng nhau dâng lên lòng thành kính tri ân vô hạn đối với đức Phật, với lịch đại Tổ sư cùng Hòa Thượng tông chủ Thiền phái Trúc Lâm và Chư Tôn Thiền Đức.

Vì có đức Phật, có chư Tổ, có Chư Tôn Đức mà chúng ta thấu hiểu được chánh pháp vi diệu của Thế Tôn. Nhờ thế hiểu được chánh pháp mà chúng ta có được ngày hôm nay, từng bước từng bước thực hành giáo pháp của Phật. Mỗi ngày mỗi bớt khổ mỗi ngày mỗi thêm được an lạc cho đến an lạc rốt ráo. Cho nên ngày lễ tạ pháp là ngày chúng ta cùng nhau dâng lên lòng tri ân với giáo pháp của đức Phật.

Từ nơi đức Phật, chư Tổ, Hòa thượng giảng dạy giáo pháp mà chúng ta dần thấm nhuần. Vậy chúng ta nên làm gì trong ngày Tạ pháp này để gọi là đền ơn và báo ơn. Chúng ta muốn biết ơn chư Phật chúng ta phải hiểu Phật, muốn biết ơn giáo pháp chúng ta phải hiểu giáo pháp để thực hành. Sau khi hiểu và thực hành chung ta mang pháp môn vi diệu ấy chia sẻ cho người xung quanh để thêm nhiều người thông hiểu Phật pháp. Kính tin nhân quả. Hiếu dưỡng mẹ cha”.

Ban truyền thông xin thông tri cùng đại chúng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here