THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TỔ CHỨC LỄ AN CƯ TẠI CHỖ

0
90

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Do sự ảnh hưởng của đại dịch CoVid-19 đã khiến rất nhiều hoạt động xã hội bị ngưng lại. Tuy vậy trong năm nay, tất cả chư Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã dành ra 3 tháng để tổ chức lễ an cư kiết hạ ngay tại Thiền viện.

Hồi xưa thời đức Phật còn tại thế, bình thường chư Tăng Ni đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ít ở một chỗ cùng nương nhờ chư Thượng tọa, Đại đức có giới hạnh cao thâm nhắc nhở chỉ dạy tu hành. Đến mùa mưa nước nổi các loài trùng kiến bò ra đường rất nhiều. Chư Tăng, chư Ni đi nay, đi kia sẽ giẫm đạp chúng. Đức Phật vì lòng từ bi chẳng những thương người mà còn thương tất cả các loài trùng kiến nhỏ bé nữa, nên không đành giẫm đạp lên chúng trong mùa nước nổi. Vì vậy, Phật chế ra ba tháng an cư ở yên một chỗ để tránh sát hại côn trùng. Vậy ý nghĩa của mùa an cư đó là để thể hiện lòng từ bi không nỡ sát hại chúng sinh của chư Tăng, chư Ni, đồng thời dành ra thời gian ba tháng để tinh tấn tu học, đạt kết quả tốt. Có thể nói đây là lòng từ bi vô lượng của đức Phật truyền dạy lại cho chúng sinh.

Hiện giờ đất nước chúng ta đường sá rộng lớn, xe cộ đi lại không phải giẫm đạp trùng kiến như ngày xưa, nhưng thể theo lời đức Phật dạy, Tăng Ni cũng kiết hạ an cư. Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt vấn đề tu học nhiều hơn vấn đề sợ trùng kiến chết. Cho nên ba tháng an cư này rất quý báu. Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here