BÀI VIẾT CUỘC THI ONLINE NHÂN NGÀY: “ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” – BÀI 1

0
62
Nam Mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni!
 
   Kính gửi Quý đạo hữu gần xa, mùa Phật Đản năm nay , Thiền Viện chung tay với Đảng và nhà nước phòng chống dịch nên công tác tổ chức đại lễ không như mọi năm. Nhưng những giá trị tinh thần mà chư Tôn đức Tăng Ni muốn gửi gắm không hề thay đổi, và chắc rằng vẫn còn đọng lại trong mỗi người Phật tử nhiều cung bậc cảm xúc.
 
   Như để hưởng ứng tinh thần của mùa Phật Đản 2020 vừa qua có một số đạo hữu đã gửi bài cúng dường nhân ngày Phật đản sanh. Sau thời gian chọn lọc và biên tập nay Ban truyền thông xin thông tri cùng Đại Chúng một trong những bài dự thì tiêu biểu. Viết về Đức Phật, đấng toàn giác, vô thượng, là đấng Đại hùng, Đại lực, Đại Trí, Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả, Đại hiếu, là đấng từ phụ của muôn loài.
 
BÀI ƯU TÚ CỦA CUỘC THI ONLINE NHÂN NGÀY: “ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH”
Tác phẩm đầu tiên:
Tên tác phẩm: Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đấng Từ phụ của muôn loài
Thí sinh: Pham Thị Thanh Thủy – Pháp Danh Chân Huệ Thùy
Đạo Tràng: Thành viên đạo tràng Cửu Hoa Sơn

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Vị Phật vô cùng tôn quý, vì Ngài là một đấng toàn giác, vô thượng, là đấng Đại hùng, Đại lực, Đại Trí, Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả, Đại hiếu, là đấng từ phụ của muôn loài. Bởi vậy ai ai cũng muốn được đảnh lễ Ngài, tán thán công đức vô lượng, vô biên của Ngài, biết ơn và nhất tâm tin tưởng cũng như học theo gương hạnh của Ngài.

Ngài là vị Đại hùng, Đại lực, Đại Trí, Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, Đại xả bởi:

Thứ nhất: Người đã chiến thắng bản thân mình, đó là chiến thắng oanh liệt nhất trong tất cả các chiến thắng.

Ngài đã anh hùng chiến thắng được dục vọng của chính bản thân mình, xả bỏ được tất cả những vinh hoa, phú quý, quyền lực của một vị Thái tử, một đức vua tương lai. Đã phát huy sức dũng mãnh của ngũ căn, ngũ lực để chiến thắng cái ngã hư dối đang lôi kéo bản thân mình tránh khỏi chìm vào trong Thất tình, lục dục. Đã dùng sự từ bi hóa độ tất cả chúng sinh nơi bản thân mình, bằng Trí tuệ vô sư nhìn thấu triệt mọi sự vật như thật của nó nên xóa đi được sự vọng tưởng nơi mình, vén sạch màn vô minh che phủ ngay tại chính cái tâm hư dối nơi bản thân mình. Ngài đã dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, tín, niệm, tinh tấn không thối chuyển trên con được tìm Đạo cho đến đích cuối cùng, trong niềm vui đã Thành đạo, giải đáp được sự thắc mắc về hai câu hỏi lớn “Tại sao ai cũng phải trải qua Sinh, lão, bệnh, tử?” tức phải chịu khổ đau sinh tử luân hồi, và “Có cách gì để thoát khỏi nỗi khổ Sinh, lão, bệnh, tử hay không?”, và trở thành Vị Chánh đẳng, Chánh giác. Đã giải thoát được cho mình khỏi mọi khổ đau. Giải quyết được vấn đề “Tự giác, Tự lợi”.

Thứ hai: Ngài đã không ích kỷ chỉ biết vì mình mà đã:

Không dừng ở “Tự giác, Tự lợi”, Ngài với lòng Từ bi rộng khắp của đấng từ phụ của muôn loài, muốn được bảo vệ, chở che, cứu khổ và đem lại niềm vui cho mọi loài chúng sinh, bằng Trí tuệ Bát nhã, bằng sự anh hùng, dũng cảm không sợ khó khăn, gian khổ, nguy khốn, với lòng bao dung sẵn sàng xả bỏ mọi oán hận, tật đố mà người khác, hay các loài ma vương đem lại, Ngài đã vì chúng sinh mà thị hiện nơi cõi Ta bà đầy rẫy khổ đau, đã sáng tạo ra 8.400 Pháp môn từ sự từng trải và chứng nghiệm của bản thân mình để có thể phù hợp với mọi loài, mọi căn cơ, dùng 49 năm đi khắp nơi, vượt qua mọi chướng duyên, nghịch cảnh để giáo hóa chúng sinh, chỉ vì đau đáu một nguyện vọng thiết tha mong rằng: “Chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”, tức là giác ngộ và thể nhập vào cái thấy, cái biết như Phật. Để hết khổ được vui như Ngài. Giải quyết được vấn đề “Giác tha, Lợi tha”.

Cũng chính vì vậy mà Ngài đã đạt được Giác hạnh viên mãn, Vô thượng Bồ đề. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được muôn loài chúng sinh trong cùng các cõi cung kính, tôn vinh, và tán thán công đức vô lượng. Cho dù giờ đây đã hàng ngàn năm sau khi Ngài nhập diệt vẫn được khắp nơi tôn kính thờ tự, nhớ niệm, và tu theo con được Đạo Pháp mà Ngài đã vạch ra. Bởi Ngài là tấm gương sáng không dính bụi bặm soi rọi cho tất thảy chúng sinh mọi cõi.

Ngài là tấm gương của con người sống có tình có nghĩa:

Sau khi thành đạo Ngài không quên những người bạn đồng môn của mình là Năm anh em Kiếu Trần Như và Ngài đã giảng bài pháp đầu tiên cho họ, nhận làm đề tử để giáo hóa họ, giúp họ giác ngộ.

Ngài không ngần ngại khi chăm sóc cho những tỳ kheo bị bệnh với tư cách như một người y sỹ, y tá mà chẳng ngần ngài gì.

Ngài cũng là tấm gương về biết biết ơn và đền ơn, tấm gương Đại Hiếu:

Sau khi thành đạo Ngài đã quay về để giáo hóa cho Cha mẹ, con cái, hoàng thân, và dân chúng nơi quê hương Ngài sinh ra và lớn lên.

Ngài đã chăm sóc cho cha ngài là vua Tịnh Phạn những ngày ốm bệnh cuối đời và Ngài đã khiêng quan tài lúc cha từ bỏ thân tứ đại, trước lúc Cha lâm chung Ngài đã giảng Pháp cho cha Ngài nghe về vô thường, vô ngã mà làm cho nhà vua Tịnh Phạn giác ngộ và đã đắc quả A la hán.

Ngài cũng cho Chúng sinh soi được tấm gương thực hành từ bi, bình đẳng: Ngài đã chỉ ra rằng: “Ta là Phật đã thành, còn các ngươi là Phật sẽ thành”, tức mọi chúng sinh đều có Tánh Phật. Để chúng sinh biết rằng mình và Phật cùng một thể tánh giác, để cố gắng tu hành cho bớt khổ được vui. Ngài hóa độ cho tất cả mọi tầng lớp xã hội, không kể là giới bà la môn, là kẻ hà tiện, không kể là giàu hay nghèo, không chỉ là người ruột rà thân thích mà cả những người không thân thích, thậm chí là kẻ thù, không chỉ trong nước mình mà cả các nước khác, không chỉ yêu thương con người mà cả mọi loài chúng sinh. Không chỉ cứu người mà cứu mọi loài chúng sinh. Ngài đã từng gỡ bỏ cho những con thú bị sập bẫy, từng dấu con nai vào vạt áo để cứu thoát sự truy bắt của thợ săn.  

Ngài là vị bác sỹ đại tài bắt bệnh cho thuốc cứu người khỏi nỗi đau khổ của cả thân, và Tâm bằng 8.400 Pháp môn mà Ngài chế tác ra.

Ngài cũng là tấm gương về hạnh bố thí ba la mật: Ngài đã bố thí Pháp giải thoát, mà ngài phát minh ra cho mọi loài chúng sinh bằng cả chân tâm.

Cũng như Tông chỉ của Thiền tông, mạch nguồn của Phật Pháp:”Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền”. Thì cũng không thể dùng văn tự mà nêu hết được những phẩm chất tốt đẹp của Đức Phật Thích Ca mâu Ni. Hay nói hết được những gì muốn nói về công đức, về sự kính ngưỡng, tôn vinh, biết ơn sâu sắc Đức Phật Thích Ca mâu Ni. Cũng như nói hết được những gì hứa nguyện noi theo gương hạnh tốt đẹp của Ngài. Hay như mong muốn, quyết tâm học Phật, Tu Phật để trở thành Phật như Ngài,… Chỉ là theo duyên làm việc tại Intracom Group, được là Phật tử trong Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn, được gặp Chánh Pháp, được nghe các Quý Thầy trong Thiền Phái trúc lâm Yên Tử giảng Pháp Phật, cùng một chút tâm thành nhân ngày vía, mùa Đức Phật Đản sanh con xin gửi tấm lòng thành kính, tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đến lãnh đạo Công ty, Đạo tràng, Đến các Quý Thầy mà giả tạm đôi lời. Con xin cúi mong được lượng thứ. Và hằng mong cho Phật nhật tăng huy, Tuệ đăng thường chiếu. Chúng sinh trong khắp Pháp giới đều thành Phật Đạo.

Để mùa Phật đản năm nay nhờ liễu ngộ được lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:

“Thiên thượng thiên hạ

Duy ngã độc tôn

Nhất thiết thế gian

Sanh lão bệnh tử”

“Phản quan tự kỷ bổn phận sự

Bất tùng tha đắc”

Mà đản sanh ra nhiều Đức Phật để lại có” Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc. Ba Ngàn Thế giới đón Như Lai”.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here