MỜI HỌP BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN PHÁI TRÚC LÂM PHÍA BẮC QUÝ I – 2021

0
67

BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM

BAN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

Trân trọng kính mời:

Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni trụ trì, Ban giáo thọ các Thiền viện, Thiền tự trong tông môn khu vực phía Bắc tham dự buổi họp thường kỳ lần thứ nhất năm 2021 của Ban Điều hành Thiền phái Trúc Lâm khu vực Phía Bắc tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here