Ban lãnh đạo Thiền viện

03/12/2014 | Lượt xem: 15598

Giới thiệu ban lãnh đạo Thiền viện Sùng Phúc

 

BAN LÃNH ĐẠO THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

CỐ VẤN                  Thượng Tọa THÍCH THÔNG QUÁN
TRỤ TRÌ                  Thượng tọa THÍCH TÂM THUẦN
PHÓ TRỤ TRÌ 1         Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH
PHÓ TRỤ TRÌ 2         Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN
QUẢN CHÚNG           Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI
THƯ KÝ                    Đại Đức THÍCH NHẪN TRÍ 
THỦ BỔN                 Đại Đức THÍCH KIẾN NGỘ

 

BAN CHỨC SỰ

TRI KHÁCH              Đại Đức THÍCH CHÁNH HIỀN
TRI SỰ                   Đại Đức THÍCH NHẪN CHÁNH
TRI KHỐ                 Thầy THÍCH NHẪN CƯỜNG
HƯƠNG ĐĂNG         Đại Đức THÍCH ĐẠT MA ĐỨC DIỆU


BAN GIÁO THỌ

Thượng Tọa THÍCH THÔNG QUÁN

Thượng Tọa THÍCH TÂM THUẦN

Thượng Tọa THÍCH THÔNG CHÂU

Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH

Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN

Đại Đức THÍCH TỈNH NGHIÊM

Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI

Đại Đức THÍCH QUẢNG ÁNH

Đại Đức THÍCH CHÍ KIỆT

Đại Đức THÍCH CHÍ TRƯỜNG

Đại Đức THÍCH NGUYỆN CHÁNH

 

Tags: ban lãnh đạo, thiền viện, sùng phúc

Trang tin

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 72707
 • Online: 15