Ban lãnh đạo Thiền viện

03/12/2014 | Lượt xem: 18725

Giới thiệu ban lãnh đạo Thiền viện Sùng Phúc

 

BAN LÃNH ĐẠO THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TRỤ TRÌ                  Thượng tọa THÍCH TÂM THUẦN
PHÓ TRỤ TRÌ 1         Thượng tọa THÍCH TÂM CHÁNH
PHÓ TRỤ TRÌ 2         Thượng tọa THÍCH TỈNH THIỀN
QUẢN CHÚNG           Đại đức THÍCH GIÁC ĐỊNH
THƯ KÝ                    Đại đức THÍCH BẢO TUỆ
THỦ BỔN                 Đại đức THÍCH TRÚC TỬ ĐỊNH

 

BAN CHỨC SỰ

TRI KHÁCH             

Đại đức THÍCH NHẪN NHƯ

TRI SỰ                  

Đại đức THÍCH NHẪN TÁNH

TRI KHỐ                 Đại đức THÍCH TỬ NGUYỆN
HƯƠNG ĐĂNG         Đại đức THÍCH ĐẠT MA TÚC THIỀN


BAN GIÁO THỌ

Thượng Tọa THÍCH THÔNG HIỀN

Thượng Tọa THÍCH TÂM THUẦN

Thượng Tọa THÍCH THÔNG CHÂU

Thượng tọa THÍCH TÂM CHÁNH

Thượng tọa THÍCH TỈNH THIỀN

Thượng tọa THÍCH THIỆN TÀI

Đại Đức THÍCH PHỔ TRÀNG

Đại Đức THÍCH GIÁC ĐỊNH

 

Tags: ban lãnh đạo, thiền viện, sùng phúc

Trang tin

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 20756
 • Online: 23