Chơn Tâm Vô Niệm

01/02/2023 | Lượt xem: 1787

HT. Thích Phước Tú

Trong thập niên 80 tuổi của Thầy, Thầy có cho làm một tấm bia đá, khắc lên dòng chữ “Chơn TÂM Vô Niệm” được dựng trước cửa thất Thầy.

Đó là tấm bia duy nhất được khắcbằng chữ Nho (真心無念).

 

 

Đây có thể coi như là lời dạy sau cùng. Theo hình ảnh Thầy đứng chụp chung với tấm bia, một tay Thầy vừa chỉ dòng chữ và miệng Thầy như đang đọc chữ Vô (無), để trở thành âm thanh “Vô Niệm”. Dù hiện nay Thầy không giảng dạy nữa, nhưng âm thanh vang động khắp muôn phương. Thầy đã khai thị cho bao nhiêu chúng đệ tử biết rằng cái “Chơn TÂM” là Vô Niệm. Nương vào đó mà ta có thể nên lời trước Ngài rằng: “Vô Niệm ấy Chơn TÂM”. Con có thể ngay đây mà tỏ rõ rằng cái “Chơn TÂM” chính là “Đời Sống Vô Niệm”. Vậy là vấn đề đã được sáng tỏ, có ra được đáp số mà bao nhiêu năm đã mày mò. Điều này có nghĩa: Muốn ngộ ra cái Chơn TÂM thì từ Vô Niệm mà hay ra, tức ngộ ra. Vậy đúng như lời đức Lục tổ Huệ Năng:

 

“Này Thiện Tri Thức, trí huệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, rõ tự Bản TÂM. Nếu rõ Bản TÂM tức là gốc giải thoát. Nếu được giải thoát tức là Bát-nhã tam-muội, tức là Vô Niệm. Sao gọi là Vô Niệm?

- Nếu thấy tất cả Pháp mà Tâm chẳng dính mắc ấy là Vô Niệm, liền biến khắp tất cả chỗ. Cũng chẳng bị dính mắc tất cả chỗ. Chỉ định Bản TÂM khiến sáu Thức ra sáu cửa ở trong sáu Trần mà chẳng nhiễm, chẳng rối loạn, đi lại tự do thong dong không dính mắc tức là Bát-nhã tam-muội, tự tại giải thoát gọi là hạnh Vô Niệm.

Nếu trăm vật chẳng nghĩ, thường khiến niệm dứt, tức Pháp bị trói gọi đó là “Biên Kiến”.

Này Thiện Tri Thức, người ngộ Pháp Vô Niệm thì muôn Pháp đều Không, ngộ Pháp Vô Niệm đó thấy các cảnh giới Phật, ngộ Pháp Vô Niệm thì đến địa vị Phật.”

(Kinh Pháp Bảo Đàn - Lục Tổ Huệ Năng 638 - 713).

Thầy đã dùng danh từ Chơn TÂM là một từ ngữ trong kinh Thủ-lăng- nghiêm. Danh từ này đã làm cho ngài A-nan đã rất là lúng túng. A-nan đã bảy lần hỏi Phật về cái Chơn TÂM này. Và cuối cùng rồi thì đức Phật cho biết cái Chơn TÂM là cái không 6 căn, không 6 trần, không 6 thức, không 12 xứ, không 18 giới. Như vậy không luôn cả tấm thân này. Đó là chỗ rỗng rang không trống, không tất cả tâm sinh diệt, tức là không tất cả Niệm (tâm sinh diệt = Niệm). Đó chính là “Đời Sống Vô Niệm”, nên Vô Niệm ấy là Chơn TÂM. Và như vậy Vô Niệm chính là TÁNH KHÔNG trong kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Vậy Vô Niệm chính là TÁNH KHÔNG, là Đời Sống Vô Niệm.

Thầy nói: “Chơn TÂM Vô Niệm”, quả là lời khai thị chính xác. Đó là lời mà vẫn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Lời khai thị này tuy là lời nhưng vẫn là vô ngôn. Vô ngôn mà vẫn vang vang khắp đại thiên sa giới suốt thời gian. Thế nên tổ Huệ Năng đã thốt lời: “Vô Niệm vi Tông”, đó là cái gốc để ngộ ra cái “Chơn TÂM”, cái “Phật TÁNH”, gọi là Kiến TÁNH.

Nay Thầy không còn giảng dạy, tuy nhiên âm thanh và ngôn ngữ vẫn luôn đồng vọng khiến cho cõi lòng con được an bình biết mấy. Đây là một bài pháp “An Tâm” ở thế kỷ XXI và sẽ kéo dài hơn nữa.

“Chơn TÂM Vô Niệm - Vô Niệm, ấy Chơn TÂM”

Với Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: “Nếu được Vô Niệm” thì gọi là “nhập Chơn Như”. Vô Niệm thì chứng Chơn Như, chứng Chơn Như thì Vô Niệm (Chơn Như đó chính là Chơn TÂM)_ Chơn TÂM thì Vô Niệm… Vô Niệm là đạt đến mức Chứng nhập Chơn Như (Chơn TÂM).

Ở sách Bồ-đề-đạt-ma Ngộ Tánh Luận nói:

Chẳng phải đuổi chi tìm nhọc lắm Khá hay Vô Niệm mới thật cầu

(Chơn TÂM).

Kinh Viên Giác nói: “Lóng lòng Vô Niệm thì tuỳ thuận Viên Giác TÁNH”

Vậy nên điều Thầy khai thị: “Chân TÂM Vô Niệm”, thật không khác với lời Phật, với kinh luận Tổ, thật chính xác.

Ai hay kinh điển văn tự tràng giang ấy. Chỉ tóm lại bằng bốn chữ thôi:

“Chơn TÂM Vô Niệm” 

Các huynh đệ chúng ta hãy chiêm nghiệm thật nghĩa lời này. Thân ái mến trao nhau một kỷ niệm thoáng qua nhưng lại là xuyên suốt đến bến bờ vị lai.

HT.Thích Phước Tú

Trích ""Kỷ Yếu Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư""

Tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin mới

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 01169
 • Online: 53