Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL.2560 - DL2016 tại TVTL Sùng Phúc

12/08/2016 | Lượt xem: 4952

Tháng 7 mùa Vu Lan là ngày Chư Tăng tự tứ, ngày Phật hoan hỷ, ngày báo hiếu mẹ cha. Hòa chung niềm vui của người con Phật khi mùa Vu Lan về, Sáng ngày 05  tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 07/8/2016), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2560, Dương Lịch 2016. Chứng minh và tham dự buổi lễ có  TT.Thích Thông Quán -  Trưởng lão TVTL Yên Tử, ĐĐ Thích Kiến Nguyệt - Trụ trì TVTL Tây Thiên,ĐĐ.Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đức,ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc, ĐĐ Thích Trúc Thông Tánh - Phó Trụ trì TVTL Hàm Rồng cùng chư Tôn  đức Tăng ni từ các Thiền viện và gần 10000 Phật tử từ các đạo tràng.

Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tử có bổn phận phải đáp đền thì công ơn cha mẹ là cao sâu hơn nhất. Trong trời đất có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân là tiết khởi đầu, cũng như trong trăm hạnh lành của con người Hạnh Hiếu được đề cao hơn cả, vì thế Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là điều kiện thù thắng để đi vào thánh đạo, mở cửa tuệ giác, chứng nhập vô thượng bồ đề.

Trải qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, chỉ cho chúng sanh thấy được " Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, điều thiện tối cao không hơn gì hiếu, điều áo cùng cực không gì bằng bất hiếu".

Với ý nghĩa thâm sâu cao cả đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về dưới mái già lam Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên, gội lòng trong sạch, với tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hiện tiền  để tỏ lòng thành kính biết ơn, sau nương nhờ oai đức của Chư Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nương vào oai lực này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long biết quy hướng về ba ngôi Tam Bảo. Buổi lễ  đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Trước khi nghi lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đức đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối với cha mẹ theo đúng tinh thần hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu tâm và hiếu đạo.  Sau bài cảm niệm Vu Lan đầy xúc động của Phật tử Chơn Tâm Liễu, Nghi lễ cài hoa hồng đã gây xúc động lớn  cho toàn thể đạo tràng. Dù không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng ai cũng cảm thấy thổn thức khi cài lên mình bông hồng và lắng lòng nghĩ về công ơn trời bể của cha mẹ.

Phật Tử Toàn Đức, Trưởng Đạo tràng TL Sùng Phúc đã thay mặt toàn thể đạo tràng tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức Tăng và toàn thể đạo tràng đã đồng dâng lời phát nguyện nhân mùa Vu Lan báo hiếu

TT.Thích Thông Quán: Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm đã thay nhọc cho Chư Tôn đức ban đạo từ tới các Phật tử. Kết thúc buổi lễ là Nghi lễ Tụng Vu Lan của Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng. 

Buổi chiều là Lễ quy y Tam Bảo với sự tham gia của gần 1000 Phật tử.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu đề...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 34482
 • Online: 30