Đại Lễ Vu Lan PL.2559 - DL.2015 tại TVTL Sùng Phúc

23/08/2015 | Lượt xem: 1626

Sáng ngày 09  tháng 7 năm Ất Mùi (nhằm ngày 22/8/2015), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc Ä‘ã long trọng cá»­ hành Đại lá»… Vu Lan PL.2559, DÆ°Æ¡ng Lịch 2015. Chứng minh và tham dá»± buổi lá»… có TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng - Phó Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì TVTL Phụng Hoàng và TVTL Yên Tá»­, TT.Thích Thông Quán -  Trưởng lão TVTL Yên Tá»­, ĐĐ Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì TVTL Tuệ Quang, ĐĐ Thích Kiến Nguyệt - Trụ trì TVTL Tây Thiên,ĐĐ.Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đứ,c ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc, ĐĐ Thích Trúc Thông Tánh - Phó Trụ trì TVTL Hàm Rồng cùng chÆ° Tôn  Ä‘ức Tăng ni từ các Thiền viện và hÆ¡n 6000 Phật tá»­ từ các đạo tràng.

 

Sáng ngày 08  tháng 7 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 03/8/2014), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc Ä‘ã long trọng cá»­ hành Đại lá»… Vu Lan PL.2558, DÆ°Æ¡ng Lịch 2014. Chứng minh và tham dá»± buổi lá»… có TT.Thích Thông Quán -  Trưởng lão TVTL Yên Tá»­, ĐĐ Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì TVTL Tuệ Quang, ĐĐ Thích Kiến Nguyệt - Trụ trì TVTL Tây Thiên,ĐĐ.Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đứ,c ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc, ĐĐ Thích Trúc Thông Tánh - Phó Trụ trì TVTL Hàm Rồng cùng chÆ° Tôn  Ä‘ức Tăng ni từ các Thiền viện và hÆ¡n 6000 Phật tá»­ từ các đạo tràng.
Nhá»› Æ¡n và đền Æ¡n là đạo lý ngàn đời của dân tá»™c Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tá»­ có bổn phận phải Ä‘áp đền thì công Æ¡n cha mẹ là cao sâu hÆ¡n nhất. Trong trời đất có bốn mùa xuân hạ thu Ä‘ông, mùa xuân là tiết khởi đầu, cÅ©ng nhÆ° trong trăm hạnh lành của con người Hạnh Hiếu được đề cao hÆ¡n cả, vì thế Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là Ä‘iều kiện thù thắng để Ä‘i vào thánh đạo, mở cá»­a tuệ giác, chứng nhập vô thượng bồ đề. Trải qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, chỉ cho chúng sanh thấy được " Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, Ä‘iều thiện tối cao không hÆ¡n gì hiếu, Ä‘iều áo cùng cá»±c không gì bằng bất hiếu"
 
Vá»›i ý nghÄ©a thâm sâu cao cả Ä‘ó, tất cả những người con Phật Ä‘ã cùng há»™i tụ về dÆ°á»›i mái già lam Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gÆ°Æ¡ng hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên, gá»™i lòng trong sạch, vá»›i tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chÆ° Tôn đức hiện tiền  Ä‘ể tỏ lòng thành kính biết Æ¡n, sau nÆ°Æ¡ng nhờ oai đức của ChÆ° Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cá»­u huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nÆ°Æ¡ng vào oai lá»±c này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phÆ°á»›c thọ tăng long biết quy hÆ°á»›ng về ba ngôi Tam Bảo.
Buổi lá»…  Ä‘ã diá»…n ra trong không khí trang nghiêm và xúc Ä‘á»™ng.
TrÆ°á»›c khi nghi lá»… Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì TVTL Tuệ Quang Ä‘ã có bài thuyết giảng về ý nghÄ©a Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối vá»›i cha mẹ theo Ä‘úng tinh thần hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu tâm và hiếu đạo. 
Sau bài cảm niệm Vu Lan đầy xúc Ä‘á»™ng của Phật tá»­ ChÆ¡n Tâm Liá»…u, Nghi lá»… cài hoa hồng Ä‘ã gây xúc Ä‘á»™ng lá»›n  cho toàn thể đạo tràng. Dù không nói ra, nhÆ°ng có lẽ trong lòng ai cÅ©ng cảm thấy thổn thức khi cài lên mình bông hồng và lắng lòng nghÄ© về công Æ¡n trời bể của cha mẹ. 
Hồng vàng dâng Phật pháp tăng
Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan
Hồng trắng xúc Ä‘á»™ng bàng hoàng
Con côi cút mẹ lại càng xót xa
Hồng hường còn mẹ mất cha
Nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thÆ°Æ¡ng.
Má»™t trong những hoạt Ä‘á»™ng ý nghÄ©a nhân mùa Vu Lan năm nay,các Phật tá»­ Ä‘ã thể hiện tinh thần báo hiếu thông qua việc cùng phát tâm cúng dường tịnh tài tại Buổi lá»…, chung sức vá»›i Phật sá»± mua đất mở rá»™ng Thiền viện để hồi hÆ°á»›ng công đức cho cha mẹ.
TT.Thích Thông Quán: Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm Ä‘ã thay nhọc cho ChÆ° Tôn đức ban đạo từ tá»›i các Phật tá»­.
Kết thúc buổi lá»… là Nghi lá»… Tụng Vu Lan của ChÆ° Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng.
Buổi chiều là Lá»… quy y Tam Bảo vá»›i sá»± tham gia của gần 1000 Phật tá»­.
Đặc biệt, sau buổi Lá»… Quy Y Tam Bảo, Thiền viện Ä‘ã vinh dá»± được cung Ä‘ón TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng - Trụ trì TVTL Yên Tá»­ và Đà Lạt, nhân dịp ra Hà Ná»™i tham dá»± Lá»… tá»± tứ, THượng tọa Ä‘ã ghé thăm Thiền viện và có thời pháp nhắc nhở và sách tấn Tăng Ni Phật tá»­ nhân mùa Vu Lan năm Giáp Ngọ
DÆ°á»›i Ä‘ây là má»™t số hình ảnh buổi lá»….
 

Nhá»› Æ¡n và đền Æ¡n là đạo lý ngàn đời của dân tá»™c Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tá»­ có bổn phận phải Ä‘áp đền thì công Æ¡n cha mẹ là cao sâu hÆ¡n nhất. Trong trời đất có bốn mùa xuân hạ thu Ä‘ông, mùa xuân là tiết khởi đầu, cÅ©ng nhÆ° trong trăm hạnh lành của con người Hạnh Hiếu được đề cao hÆ¡n cả, vì thế Hiếu là đạo, hiếu là hạnh, hiếu là Phật, hiếu là Ä‘iều kiện thù thắng để Ä‘i vào thánh đạo, mở cá»­a tuệ giác, chứng nhập vô thượng bồ đề. Trải qua vô lượng kiếp huân tu, Đức Thế Tôn luôn thể hiện tinh thần hiếu hạnh, hiếu tâm, chỉ cho chúng sanh thấy được " Tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, Ä‘iều thiện tối cao không hÆ¡n gì hiếu, Ä‘iều áo cùng cá»±c không gì bằng bất hiếu"

 Vá»›i ý nghÄ©a thâm sâu cao cả Ä‘ó, tất cả những người con Phật Ä‘ã cùng há»™i tụ về  Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gÆ°Æ¡ng hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên,  vá»›i tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chÆ° Tôn đức hiện tiền  Ä‘ể tỏ lòng thành kính biết Æ¡n, sau nÆ°Æ¡ng nhờ oai đức của ChÆ° Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cá»­u huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nÆ°Æ¡ng vào oai lá»±c này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phÆ°á»›c thọ tăng long biết quy hÆ°á»›ng về ba ngôi Tam Bảo.

Buổi lá»…  Ä‘ã diá»…n ra trong không khí trang nghiêm và xúc Ä‘á»™ng.

TrÆ°á»›c khi nghi lá»… Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Đạo Tâm - Giáo thọ sÆ° TV Thường Chiếu Ä‘ã có bài thuyết giảng về ý nghÄ©a Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối vá»›i cha mẹ . 

Tại buổi lá»…, Toàn thể đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc cÅ©ng Ä‘ã vinh dá»± được TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng - Phó Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm ban đạo từ nhân Lá»… Vu Lan Ất Mùi.

Phật Tá»­ Toàn Đức, Trưởng Đạo tràng TL Sùng Phúc Ä‘ã thay mặt toàn thể đạo tràng tác bạch cúng dường lên chÆ° Tôn đức Tăng và toàn thể đạo tràng Ä‘ã đồng dâng lời phát nguyện nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Kết thúc buổi lá»… là Nghi lá»… Tụng Vu Lan của ChÆ° Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng.

Buổi chiều là Lá»… quy y Tam Bảo vá»›i sá»± tham gia của gần 1000 Phật tá»­.

 

DÆ°á»›i Ä‘ây là má»™t số hình ảnh buổi lá»….

 

 

ChÆ° Tôn đức quanh lâm Lá»… Ä‘ài 

 

 

 

 

Dâng hoa cúng dường

 

 

ChÆ° Tôn đức cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị

 

 

 

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng ban đạo từ tại buổi Lá»…

 

Chuẩn bị nghi thức cài hoa hồng

 

 

 

Toàn thể đạo tràng dâng vật phẩm tứ sá»± cúng dường lên chÆ° Tôn đức Tăng hiện tiền

 

Phát nguyện mùa Vu Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526873007" 
				and advertisment.end_time>"1526873007"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526873007" 
				and advertisment.end_time>"1526873007"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03387
 • Đang online: 28