Đại Lễ Vu Lan Quý Tỵ 2013 tại TVTL Sùng Phúc

21/08/2013 | Lượt xem: 3331

Sáng ngày 12 tháng 7 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 18/8/2013), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan PL.2557, Dương Lịch 2013. Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT.Thích Thông Quán -  Trưởng lão TVTL Yên Tử, ĐĐ Thích Kiến Nguyệt - Trụ trì TVTL Tây Thiên,ĐĐ.Thích Tỉnh Thuần - Trụ trì TVTL Tuệ Đức ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc, ĐĐ Thích Trúc Thông Tánh - Phó Trụ trì TVTL Hàm Rồng cùng chư Tôn  đức Tăng ni từ các Thiền viện và gần 10000 Phật tử từ các đạo tràng.

 

Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tử có bổn phận phải đáp đền thì công ơn cha mẹ là cao sâu hơn nhất.
Với ý nghĩa thâm sâu cao cả đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về dưới mái già lam Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên, gội lòng trong sạch, với tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hiện tiền  để tỏ lòng thành kính biết ơn, sau nương nhờ oai đức của Chư Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nương vào oai lực này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long biết quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.
Buổi lễ  đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Trước khi nghi lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối với cha mẹ theo đúng tinh thần hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu tâm và hiếu đạo.
Sau bài cảm niệm Vu Lan đầy xúc động của Phật tử Chơn Diệu Tâm, Nghi lễ cài hoa hồng đã gây xúc động lớn  cho toàn thể đạo tràng. Dù không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng ai cũng cảm thấy thổn thức khi cài lên mình bông hồng và lắng lòng nghĩ về công ơn trời bể của cha mẹ.
Hồng vàng dâng Phật pháp tăng
Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan
Hồng trắng xúc động bàng hoàng
Con côi cút mẹ lại càng xót xa
Hồng hường còn mẹ mất cha
Nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương.


Sau Nghi thức cúng dường nhân mùa Vu Lan, Phật tử Toàn Đức, Trưởng Đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc cùng  toàn thể đạo tràng đồng dâng lời phát nguyện nhân mùa vu Lan báo hiếu. Lời phát nguyện vang vọng toàn thể đạo tràng và lay động trong tâm can mỗi người con Phật.
TT.Thích Thông Quán: Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm đã thay nhọc cho Chư Tôn đức ban đạo từ tới các Phật tử. Thượng tọa nhấn mạnh Không việc lành nào bằng việc báo hiếu, không việc ác nào bằng sự bất hiếu.Mỗi người con Phật cần phát nguyện lực " Nguyện thông đại pháp báo đại ân",vì khi một người con Phật đã kiến tánh, đại ngộ thì lúc này hạnh hiếu trở thành diệu dụng của Viên giác đại trí.Thực hành tâm Phật, tu theo hạnh Phật chính là cách đền an cha mẹ , chính là  đại hiếu cao cả nhất của người con Phật.  Kết thúc buổi lễ là Nghi lễ Tụng Vu Lan của Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng.
Buổi chiều là Lễ quy y Tam Bảo với sự tham gia của hơn 1000 Phật tử.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Tiêu đề...

Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trong tứ đại trọng ân mà người Phật tử có bổn phận phải đáp đền thì công ơn cha mẹ là cao sâu hơn nhất.
Với ý nghĩa thâm sâu cao cả đó, tất cả những người con Phật đã cùng hội tụ về dưới mái già lam Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, vâng lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh  của Tôn giả Mục Kiền Liên, gội lòng trong sạch, với tấm lòng thành dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hiện tiền  để tỏ lòng thành kính biết ơn, sau nương nhờ oai đức của Chư Tăng đồng nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nương vào oai lực này mà rời xa đường dữ sinh vào chốn an vui, cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long biết quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.
Buổi lễ  đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Trước khi nghi lễ Vu Lan chính thức bắt đầu, ĐĐ Thích Tâm Thuần - Trụ trì TVTL Sùng Phúc đã có bài thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan và chữ hiếu của người con Phật đối với cha mẹ theo đúng tinh thần hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu kính, hiếu tâm và hiếu đạo.
Sau bài cảm niệm Vu Lan đầy xúc động của Phật tử Chơn Diệu Tâm, Nghi lễ cài hoa hồng đã gây xúc động lớn  cho toàn thể đạo tràng. Dù không nói ra, nhưng có lẽ trong lòng ai cũng cảm thấy thổn thức khi cài lên mình bông hồng và lắng lòng nghĩ về công ơn trời bể của cha mẹ.
Hồng vàng dâng Phật pháp tăng
Hồng đỏ dâng mẹ cha mừng Vu Lan
Hồng trắng xúc động bàng hoàng
Con côi cút mẹ lại càng xót xa
Hồng hường còn mẹ mất cha
Nép bên chân mẹ lệ nhòa tiếc thương.


Sau Nghi thức cúng dường nhân mùa Vu Lan, Phật tử Toàn Đức, Trưởng Đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc cùng  toàn thể đạo tràng đồng dâng lời phát nguyện nhân mùa vu Lan báo hiếu. Lời phát nguyện vang vọng toàn thể đạo tràng và lay động trong tâm can mỗi người con Phật.
TT.Thích Thông Quán: Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm đã thay nhọc cho Chư Tôn đức ban đạo từ tới các Phật tử. Thượng tọa nhấn mạnh Không việc lành nào bằng việc báo hiếu, không việc ác nào bằng sự bất hiếu.Mỗi người con Phật cần phát nguyện lực " Nguyện thông đại pháp báo đại ân",vì khi một người con Phật đã kiến tánh, đại ngộ thì lúc này hạnh hiếu trở thành diệu dụng của Viên giác đại trí.Thực hành tâm Phật, tu theo hạnh Phật chính là cách đền an cha mẹ , chính là  đại hiếu cao cả nhất của người con Phật.  Kết thúc buổi lễ là Nghi lễ Tụng Vu Lan của Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng.

Buổi chiều là Lễ quy y Tam Bảo với sự tham gia của hơn 1000 Phật tử.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84402
 • Online: 39