Đêm thực tập giữ Tâm trong lặng, cúng dàng Tổ sư Đạt Ma

23/11/2012 | Lượt xem: 3074

Chúng con thường được nghe rằng ngày 9/10 Tổ quay gót về Tây, được sự cho phép của Ban Lãnh đạo, dưới sự hướng dẫn của quý Thầy giáo thọ, đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức buổi pháp đàm và tọa thiền với tinh thần một lòng chí thành, kiên quyết thực tập tự giữ Tâm thanh tịnh, nguyện đem công đức thực hành này cúng dàng lên Tổ Bồ - Đề- Đạt Ma, nguyện cầu cho Quốc thái- Dân an, mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội  thành công viên mãn.

Trước đó, ĐĐ. Thích Thiện Tài làm chủ sám cùng toàn thể Tăng Ni và Phật tử vân tập tại Đại Hùng Bảo Điện nhất tâm sám hối, quay lại soi chiếu nơi sáu căn mình. Kế đó, hội chúng đi nhiễu quanh Tổ và đảnh lễ tôn tượng Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma cùng Tam Tổ Trúc Lâm tại Tổ đường.

Đúng 20h00, hội chúng thành tâm cung thỉnh chư vị Thượng Tọa, Thầy Trụ Trì Thiền viện cùng các thầy trong Ban giáo thọ của các Thiền viện: Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Sùng Phúc… quang lâm bắt đầu buổi Pháp đàm.

Mở đầu, ĐĐ. Thích Tâm Thuần- Trụ trì TVTL Sùng Phúc đã phát biểu và nêu bật ý nghĩa của buổi đêm nay ( 8/10 Nhâm Thìn nhằm ngày 21/11/2012). Thầy mong tất cả Tăng- Ni- Phật tử tham dự hãy nhất tâm thực hành tự giữ tâm thanh tịnh để lắng nghe, tìm hiểu về tiểu sử, huyền sử về Tổ Đạt Ma do quý Thầy chia sẻ, đây là một cơ hội quý báu vô cùng...  


"Ði cũng Thiền, ngồi cũng Thiền
Nói im động tịnh thảy an nhiên."


(Huyền Giác)

Trong hơn hai tiếng đồng hồ Pháp đàm, hội chúng đã được tìm hiểu, đã được nghe, đã được biết, đã được kiến diện Tổ sư Đạt Ma khi diện kiến tâm ảnh: Viên ngọc của Tổ Bát-nhã-đa-la khi hỏi 3 vị thái tứ  nước Đại Bà La Mô (Nam Thiên Trúc); hình ảnh tượng Tổ Ðạt Ma cỡi bè lau, tay cầm gậy quảy một chiếc dép về Thiên Trúc; hình ảnh đôi mắt của Tổ Đạt Ma… Bên cạnh đó, chúng tôi còn được đến Tứ gia hạnh của Tổ sư, tìm hiểu sâu thêm “ Trực chỉ nhân Tâm, kiến tánh thành Phật”;  “Thường biết rõ ràng mà không niệm”…

Cuối cùng, toàn thể hội chúng được quý Thầy chứng minh sách tấn “ Vừa qua chúng ta dành thời gian để nói về tánh, về tướng, về lý, về sự rồi. Điều quan trọng là chúng ta thực hành để biết, không thì lại không biết cái thường biết thì thật uổng phí sự chỉ bày của Tổ Sư, của Hòa Thượng Ân Sư Trúc Lâm, của Quý Thầy và của đàn na tín thí…”
 
Đúng 23h00, toàn thể đạo tràng trang nghiêm ngồi thiền thực tập giữ tâm hồn trong lặng suốt đêm nhằm dâng cúng dàng nhân ngày Giỗ Tổ.

Sáng sớm ngày 9/10 Nhâm Thìn, ĐĐ.Thích Tâm Thuần chủ trì thực hiện nghi thức truyền đăng tục diệm cho hội chúng. Nhân đây, Thầy trụ trì  cũng nhắc nhở Đạo Tràng Trúc Lâm Sùng Phúc cần giữ tình thần như đêm nay trong suốt thời gian tu học tiếp theo.

 

 

Quý Thượng tọa chứng minh và sách tấn cho Đạo Tràng Trúc Lâm Sùng Phúc

 

 

Đây là một cơ hội quý báu cho Tăng- Ni- Phật tử nhất tâm thực hành tự giữ tâm thanh tịnh để lắng nghe, tìm hiểu về tiểu sử, huyền sử về Tổ Đạt Ma do quý Thầy chia sẻ...

Thầy Trung Huệ- Giáo thọ sư TVTL Yên Tử đang chia sẻ với hội chúng.

 

ĐĐ. Thích Trung Huệ- niêm hương bạch Phật quang giáng đạo tràng chứng minh cho thời khóa tọa thiền.

Đạo trang trang nghiêm chuẩn bị tọa thiền.

 

 

 

Một dạ chí thành, kiên quyết thực tập tự giữ Tâm thanh tịnh, nguyện đem công đức thực hành này cúng dàng lên Tổ Bồ - Đề- Đạt Ma, nguyện cầu cho Quốc thái- Dân an, mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tại Hà Nội ( từ ngày 21-21/11/2012) thành công viên mãn.

 

 

 

Chuẩn bị nghi thức truyền đăng tục diệm

 

TT. Thích Tâm Thuần- Trụ trì TV Sùng Phúc chủ trì thực hiện nghi thực truyền đăng

 

 

 

 

 

 

 

Thành tâm phát nguyện

 

 

"... Toàn thể đạo tràng cần giữ tình thần như đêm nay trong suốt thời gian tu học tiếp theo..."

 


Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 34635
 • Online: 16