HN: Lễ giỗ Tổ sư Bồ đề Đạt ma tại TVTL Sùng Phúc

10/11/2016 | Lượt xem: 4425

Nhân ngày Lá»… giổ Tổ Bồ Đề Đạt Ma lần thứ 1487 (529 - 2016), trong hai ngày 8 - 9/10 năm Bính Thân, nhằm ngày 7 - 8/11/2016, tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc - Tổ 10, phường Cá»± Khối, quận Long Biên, Hà Ná»™i Ä‘ã tổ chức nhiều hoạt Ä‘á»™ng hÆ°á»›ng về Tổ sÆ°. Về tham dá»± buổi lá»… là toàn thể ChÆ° Tôn Đức Tăng Ni, đại diện cho các Thiền viện, Tá»± viện trong Tông môn toàn miền Bắc và hÆ¡n 3000 Phật tá»­.

Vào buổi tối ngày 08/10 năm Bính Thân, sau khi kết thúc thời khóa sám hối và thiền hành, tất của ChÆ° Tôn Đức Tăng Ni và Phật tá»­ Ä‘ã vân tập về Tổ đường tham dá»± buổi pháp Ä‘àm vá»›i chủ đề "Hành trạng Tổ sÆ°". Đúng 10h Ä‘êm, toàn thể đại chúng bÆ°á»›c vào thời khóa tọa thiền và thiền hành trong 6h đồng hồ, nguyện Ä‘em công đức này cúng dường lên Tổ SÆ° và cầu nguyện cho khắp pháp giá»›i chúng sinh đều được nÆ°Æ¡ng theo từ lá»±c Tam Bảo mà luôn sống an vui, hạnh phúc.

Rạng sáng ngày 9/10, đại chúng nhiếp tâm thanh tịnh Ä‘ón nhận ngọn Ä‘èn từ bi trí tuệ của mười phÆ°Æ¡ng ChÆ° Phật của Quý Thầy truyền trao trong lá»… thắp nên tri ân. Toàn thể đại chúng đồng phát nguyện luôn tinh tiến hÆ¡n nữa trên con đường học Đạo giác ngá»™ giải thoát, nguyện noi theo gÆ°Æ¡ng hạnh của ChÆ° vị Tổ SÆ°, nguyện cho ngọn Ä‘èn tâm luôn luôn sáng tỏ cho đến ngàn đời sau.

Má»™t duyên lành há»™i đủ, vào lúc 8h00 sáng ngày Giá»— Tổ Bồ Đề Đạt Ma, toàn thể ChÆ° Tôn Đức và Quý Phật Tá»­ tổ chức lá»… Ä‘úc Đại hồng chung cho Thiền tá»± Trúc Lâm Bàn Bù (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Đây là ngôi chùa đầu tiên trên mảnh đất Ngọc Lặc. Được sá»± thỉnh mời của nhân dân, sá»± nhiệt tình tạo Ä‘iều kiện của các cấp chính quyền, ngôi thiền tá»± Ä‘ang dần được hoàn thiện, buổi lá»… Ä‘úc chuông được tổ chức tại Thiền viện sau Ä‘ó sẽ được chuyển về Thiền tá»± trÆ°á»›c ngày khánh thành. Ngôi thiền tá»± sẽ được giao cho chÆ° Tăng Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (Tp. Thanh Hóa) đảm trách.

Đúng 9h00, lá»… giá»— Tổ sÆ° được tổ chức trang nghiêm tại Tổ đường. Thay nhọc cho ChÆ° Tôn đức, Thầy trụ trì Ä‘ã tuyên đọc hành trạng Tổ sÆ° để đại chúng cùng ôn lại. Đại chúng cùng tọa thiền cúng dường Tổ sÆ°.

Buổi lá»… Ä‘ã diá»…n ra trang nghiêm, long trọng. BBT xin gá»­i đến Quý Phật Tá»­ những hình ảnh của buổi lá»… này:

Lá»… sám hối sáu căn tối 8/10

Tọa Ä‘àm về hành trạng Tổ sÆ°

Đại chúng tọa thiền thông tiêu

Thiền hành

Lá»… thắp nến tri ân

Thượng tọa chứng minh ban đạo từ

Cung nghinh chÆ° Tôn đức quang lâm lá»… Ä‘ài cá»­ hành lá»… Ä‘úc chuông

Đại chúng trang nghiêm cá»­ hành lá»… giá»— Tổ sÆ°

Thầy trụ trì cung tuyên hành trạng Tổ sÆ°

Tin tức

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872928" 
				and advertisment.end_time>"1526872928"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872928" 
				and advertisment.end_time>"1526872928"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03386
 • Đang online: 25