Khóa tu Bồ tát hạnh lần thứ 4 tại TVTL Sùng Phúc

09/09/2016 | Lượt xem: 4197

Vừa qua, vào ngày 02/09/2016( 02 tháng 8 Bính Thân),   TVTL Sùng Phúc đã tổ chức Lễ khai mạc Khóa tu Bồ tát hạnh lần IV, chính thức bắt đầu Khóa tu 3 ngày. Tham dự và chứng minh cho buổi lễ khai mạc Khóa tu có chư Tôn đức Tăng Ni TVTL Sùng Phúc và gần 300 Thiền sinh đăng ký tham dự Khóa tu.

BBT xin giới thiệu chùm ảnh  3 ngày tu học trong Khóa tu Bồ Tát hạnh Lần IV tại TVTL Sùng Phúc.

Ngày đầu tiên:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ hai:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ngày thứ ba:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bế mạc:

 

   
 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 65225
 • Online: 37