Ký sự Đại giới đàn Pháp Loa 2017: Ngày thứ 2, Lễ khai mạc Đại giới đàn, HT Tôn sư quang lâm chứng minh, truyền giới Sa-di, Sa-di ni, Thức-xoa-ma-na

14/10/2017 | Lượt xem: 3584

Lễ khai mạc Đại giới đàn

Sáng ngày 9/10/2017 (nhằm ngày 20 tháng 8 Đinh Dậu), ngày thứ 2 của Đại giới đàn Pháp Loa tại Thiền viện trúc Lâm Trí Đức đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại giới đàn Pháp Loa năm 2017 - PL 2561.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Đại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH; Chư tôn đức thuộc Giáo hội tỉnh nhà: HT.Thích Nhật Quang - Trưởng BTS - Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Giác Quang - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự; TT.Thích Huệ Khai - Phó Thường trực BTS; TT.Thích Bửu Chánh - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS… cùng chư tôn đức BTS Phật giáo các tỉnh thành: TP.Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương; Quảng Nam… BTS các huyện thị và TP.Biên Hòa cũng như Tăng Ni, trụ trì các tự viện trong trên địa bàn tỉnh.

Về phía chư tôn đức Ni có sự tham dự của: NT.Thích nữ Tịnh Nguyện - Q.Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Châu- Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM ; NT.Thích nữ Huệ Hương -Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới PG tỉnh; chư tôn đức Ni.


Vế phía chính quyền, có các vị đại diện của ban Tôn giáo Chính phủ; Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng - Trưởng đại diện phía Nam Ban Dân vận T.Ư; Lương Hoài Nhân, Phó ban Công tác phía Nam - UBTƯ MTTQVN; Nguyễn Cao Cường, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh… cùng đại diện các cơ quan ban ngành T.Ư, tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa, H.Long Thành và đông đảo Phật tử tham dự.

HT.Thích Nhật Quang thay mặt ban tổ chức có lời phát biều khai mạc : “Hơn nửa thế kỷ qua, nương nhờ sự giáo dưỡng của Đại lão Hòa thượng thiền sư thượng Thanh hạ Từ, Tăng Ni và Phật tử hàng môn hạ của ngài, từng bước được nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, từng bước tiến tu trong niềm tin kiên cố. Thành kính tưởng niệm, cảm trọng công đức cao dày của bậc ân sư, Tăng Ni tứ chúng thiền phái Trúc Lâm nhất tâm phát nguyện phụng cúng Đại giới đàn Pháp Loa. Bao nhiêu công đức có được xin dâng lên cúng dường Hòa thượng ân sư, chúc nguyện Thầy thân tâm an hòa, cửu trụ Ta-bà, lợi lạc quần sanh. Đồng nguyện Phật pháp xương minh, Giáo hội vững mạnh, thiền phái Trúc Lâm sống mãi trong lòng Phật giáo và Dân tộc Việt Nam…”.

Đối với các Giới tử thọ giới, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức nhắn nhũ: “giới tử phải chí thành cần cầu giới pháp cao quý của Phật. Lãnh thọ rồi, nguyện suốt đời vâng giữ và noi theo hạnh nguyện cao rộng của chư Phật, chư Bồ-tát và hiện tiền Chư tôn thiền đức, biến giới pháp thành Thánh thể nhậm vận châu lưu khắp pháp giới, nhuần gội trời người, hàm triêm lợi lạc. Có thế mới phần nào đền đáp thâm ân Phật tổ, Sư trưởng, Giới sư và không cô phụ tứ trọng ân, không cô phụ tâm nguyện xuất gia cầu đạo Vô thượng của chính mình”.

Thượng tọa Thích Lệ Trang cung an chức sự, cung thỉnh phương danh Hội đồng Thập sư Tăng. Theo đó, HT.Thích Nhật Quang được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Thông Tuyên Luật sư, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê; HT.Thích Liêm Chính được cung thỉnh đương vi Đường đầu Hòa thượng đàn Sa-di.

Ni Sư Thích nữ Như Dung đối trước Đại Tăng cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Ni. Đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Như Châu đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; đàn Thức-xoa-ma-na cung thỉnh NT.Thích nữ Huệ Giác đương vị Đường đầu Hòa thượng Ni; đàn Sa-di-ni cung thỉnh NT.Thích nữ Huệ Hương đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni.

Giới tử Tâm Thiện Đạo đại diện cho 2.636 giới tử cầu giới,  đối trước chư tôn đức đầu thành đảnh lễ thỉnh an và bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến với chư tôn đức Đại Tăng và phát nguyện: “Chúng con xin phát nguyện, sau khi lãnh thọ giới pháp, từ chư tôn đức Giới sư truyền trao, mỗi Tăng Ni giới tử chúng con sẽ nghiêm trì các giới đã thọ, tinh cần trong tu học, thành tựu giới thể, không vi phạm các học giới, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ những ác pháp, thành tựu các thiện pháp để trưởng dưỡng đạo tâm. Đồng thời chúng con luôn xem giới luật là thước đo Tăng phong, phẩm hạnh và đạo lực trên lộ trình tiến tu giải thoát, làm lợi mình lợi người, hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của người tu sĩ đối với Giáo hội và người công dân đối với đất nước”.

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Trí Quảng Phó Pháp chủ GHPGVN đã ban đạo từ cho buổi lễ. Sách tấn các giới tử, Hòa thượng chỉ dạy, các giới tử phải hướng về chư vị giới sư như hướng về mặt trời. Giới tử phải luôn giữ tâm chánh niệm, lòng chí thành để giới thể được châu viên. Quý vị đã lãnh thọ thì phải phát nguyện gìn giữ trọn đời, góp phần trang nghiêm tự thân, lợi lạc tha nhân và phát triển Giáo hội.

Sau lễ khai mạc, Hội đồng thập sư đã quang lâm giới trường, niệm hương bạch Phật, cử hành nghi thức khai chuông bảng do TT.Thích Lệ Trang đảm trách.

Một số hình ảnh lễ khai mạc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cung nghinh Chư Tôn đức Giáo phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT.Thích Nhật Quang - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

 

TT.Thích Lệ Trang - Trưởng ban nghi lễ TW cung an Hội đồng thập sư Giới đàn Tăng

Cung an Hội đồng thập sư Đàn giới Ni

 

 

HT.Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh ban đạo từ

 

Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng

 

 

Tiêu đề...

 

 

 

Hòa thượng Tôn sư quang lâm chứng minh 

Trong không khí vô cùng nghiêm trang và thanh tịnh của ngày khai mạc Đại giới đàn Pháp Loa. Vào lúc 8g30 sáng Hòa thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam đã quang lâm Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức để chứng minh cho giới đàn và khích lệ tinh thần cho các giới tử. Toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và các giới tử đã cung nghinh Hòa thượng Ân sư quang lâm lễ đài.  Hòa thượng thượng Nhật hạ Quang - Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Pháp Loa đã báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị, tổ chức và các hoạt động sẽ diễn ra trong 5 ngày của đại giới đàn. Hòa thượng Ân Sư đã lắng nghe, bày tỏ sự hoan hỷ và chứng minh cho Phật sự quan trọng này.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Trong niềm xúc động và hoan hỷ của toàn thể giới trường.  Ban Tổ chức, Hội đồng Thập sư Tăng và Ni cùng toàn thể các giới tử thành tâm hướng về Hòa thượng  Ân sư đảnh lễ.

Truyền giới Sa-di, Sa-di ni, Thức-xoa-ma-na ni

Tối ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20 tháng 08 Đinh Dậu) là ngày thứ 2 của Đại giới đàn Pháp Loa, toàn thể giới tử tập trung về giới trường,  hội đồng thập sư đã cử hành truyền giới Sadi, Sadi Ni, Thức xoa ma na.

Cung kính nghe rằng: Người phát tâm cầu thọ Giới pháp, nên phải biết Giới pháp là tối quan trọng, không chỉ có đức Phật khuyên dạy giữ gìn và tôn trọng, mà ba đời chư Phật cũng đều dạy như vậy. Cho nên, đức Thích-ca-mâu-ni khi nhập vô dư Niết-bàn, đã di giáo lại rằng: “Sau khi ta diệt độ, trong đời Tượng pháp phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Người năng kính giữ Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc Đại sĩ trong tứ chúng, cũng không khác gì ta còn tại thế vậy.”

 

 

 

Hội đồng thập sư Tăng - Đàn giới Sa-di

 

Các giới tử Sa-di chuẩn bị được lãnh thọ giới pháp

 

Sau khi nhận lãnh 10 giới Sa-di, các giới tử được truyền Y 

 

 

 

Đàn giới Thức-xoa-ma-na

Truyền giới Thức-xoa-ma-na

 

Lễ truyền đăng tục diệm

 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 75278
 • Online: 39