Ký sự Đại giới đàn Pháp Loa 2017: Ngày thứ 4, Lễ truyền thọ Bồ tát giới, Lễ tấn hương

16/10/2017 | Lượt xem: 4160

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22 tháng 8 Đinh Dậu), ngày thứ 4 của đại giới đàn Pháp Loa. Các khóa lễ đã được tiến hành theo chương trình định sẵn. Sáng sớm các giới tử được chụp hình lưu niệm với chư tôn đức giới sư. Vào lúc 7h cung thỉnh H.T Thích Giác Toàn phó chủ tịch TUGHPGVN quang lâm giới trường và có thời pháp sách tấn các giới tử . Lúc 9 giờ các giới tử Ni tiếp tục Yết Ma truyền Tỳ kheo Ni. Cũng trong ngày đã diễn ra Lễ truyền Bồ tát giới và Lễ tấn hương

 

Chụp hình lưu niệm

 

 

 

HT.Thích Giác Toàn ban đạo từ

 

 

 

 

 

 

Lễ truyền Bồ tát đạo tục thông hành giới

Đức Thế Tôn chế giới luật , là giúp cho hàng đệ tử tại gia cũng như xuất gia ngăn ngừa các hành động xấu ác, làm mọi điều thiện để có được cuộc sống an vui lợi lạc. Nếu không hiểu ý nghĩa của giới luật, xem giới luật là sự ràng buộc hay vì lòng hiếu kỳ mà thọ giới thì đó là điều sai lầm. Bản chất của giới luật là đạo đức, kính trọng người giữ giới là kính trọng đạo đức. Do vậy giới là nếp sống thanh tịnh, là nền tảng của sự giác ngộ giải thoát.

Thọ Bồ Tát giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo mà xả thân cứu độ. Đây là chánh nhân tu học để thành Phật đạo. Phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo là công đức và phước báu lớn nhất. Lấy đại bi tâm làm chủ, lấy bồ đề tâm dẫn đạo, thực hiện lý tưởng đại thừa là điểm then chốt người học Phật cần khắc cốt ghi tâm.

Bồ Tát giới phạm vi rất rộng, tư tưởng vô cùng khoáng đạt, vượt thoát mọi chấp thủ và ước lệ đời thường, thuộc về thông giới. Ngoài thất chúng đệ tử ra còn có quỷ thần, Bát bộ và những chúng sanh nào hiểu được ý nghĩa của Pháp sư thuyết giới mà hành trì thì đắc giới. Trong Bồ tát giới Kinh dạy rằng: " Chúng sanh trong Lục đạo chỉ cần nghe hiểu lời Pháp sư truyền giới Bồ tát giới mà trì giới thì đắc được giới". Do vậy, mọi người nam nữ, trẻ già, và tất cả chúng sanh, trừ thành phần phạm bảy trọng tội : 1. Giết mẹ; 2-Giết cha; 3: Làm thân Phật ra máu; 4-Giết A-la-hán; 5-Giết Hòa thượng; 6-Phá hòa hợp tăng; 7- Giết Thánh nhân đều có thể thọ Bồ tát giới.

Vào lúc 17h30 hội đồng thập sư tiến hành lễ Truyền Bồ Tát giới cho  khoảng 2.000 giới tử và Phật tử. Buổi lễ được diễn ra vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh với lòng chí thành cầu thọ giới pháp của chư vị Phật tử. Mong rằng với sự phát Bồ-đề tâm cầu thọ giới pháp này, chư vị Phật tử sẽ được giải thoát mọi khổ đau cho mình và cho người, đây chính là ý nghĩa và mục đích của việc thọ giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ tấn hương

Lúc 18h30 tiến hành Lễ tấn hương cho các giới tử vừa thọ giới. 

Tấn hương là một ý chí biểu thị sự khao khát học hạnh Bồ-tát, nguyện hướng trọn cuộc đời mình phục vụ cho đạo pháp và nhân sinh. Những người xuất gia theo đạo Phật thường có vết sẹo tròn trên đầu, đây là vết tích của việc đốt hương cúng dường chư Phật để nói lên sự quyết tâm, chân thành tin Phật. Vết sẹo chấm hương đó không phải chỉ có trên đầu mà là bất kỳ ở nơi nào trên cơ thể đều có thể được. Số lượng chấm hương trên đầu cũng không nhất định, có thể là một liều, ba liều, sáu liều, chín liều, mười hai liều, càng nhiều càng biểu hiện tâm thành.Ngoài ra còn có người phát tâm đốt một hoặc hai ngón tay của mình.

Việc làm này được ghi lại từ trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm:"Sau khi Như Lai diệt độ, giả như có Tỳ-Kheo phát tâm quyết định tu tập thiền định mà có thể đối trước hình tượng của Như Lai đốt một ngọn đèn, đốt một lóng tay, cho đến đốt một chấm hương trên thân thể của mình thì Như Lai nói rằng tất cả những nghiệp chướng nhiều đời của người này lập tức trả hết.Tuy còn sống ở thế gian, nhưng đã vĩnh viễn thoát ly phiền não. Tuy chưa chứng được Vô thượng Bồ đề, nhưng người này đối với giáo pháp của Như Lai, tâm đã quyết định. Nếu như không làm được một chút nhân nhỏ về sự xả thân như vậy thì cho dù có đạt được vô vi rồi cũng phải sanh trở lại làm người hoàn trả nợ cũ".

 

Một số hình ảnh Lễ tấn hương:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84494
 • Online: 24