Ký sự Đại giới đàn Pháp Loa 2017: Ngày thứ nhất, Giới tử vân tập, tham dự phần thi khảo hạch

14/10/2017 | Lượt xem: 3526

Giới luật là mạng sống của Phật pháp, là sinh mạng của người xuất gia, nếu thiếu giới luật thì Phật pháp sẽ lụi tàn, người xuất gia không thành người tu giải thoát. Thế nên trong Luật tạng ghi: " Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ; Tỳ-ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt". Nhằm mục đích tiếp dẫn hậu lai thọ nhận giới mạng cao quý của Phật, cũng là để làm nền tảng cho giới tử tu hành, cầu trí tuệ giải thoát của Phật, với tâm ý muốn đào tạo tăng ni trẻ trở thành người có tu, có học, có giới luật, có Phật pháp xương minh nơi đời, chúng sanh có chỗ nương tựa, Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm đã tổ chức Đại giới đàn Pháp Loa tại Thiền viện Trúc Lâm Trí  Đức - xã An Phước, huyện Long Thành Đồng Nai trong năm ngày, từ ngày 08/10/2017( nhằm ngày 19/8 Đinh Dậu) đến ngày 12/10/2017(23/8 năm Đinh Dậu).

BBT xin giới thiệu chùm ảnh ký sự Ngày thứ nhất tại Đại giới đàn Pháp Loa.

 

Buổi sáng, các giới tử vân tập nhận số báo danh và nghe Ban Tổ chức phổ biến nội quy Giới đàn. Chư Tôn Giáo phẩm cử hành nghi lễ kiết giới tràng

Theo chương trình của Đại giới đàn Pháp Loa, đúng 5 giờ sáng ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19 tháng 8 Đinh Dậu). Hơn 2.700 giới tử đã đăng ký thọ giới từ trước đã vân tập đông đủ về Giới trường Pháp Loa tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức đến làm thủ tục an đơn và nhập Thọ giới trường - bắt đầu những sinh hoạt đầu tiên để thọ nhận giới Pháp. Dưới sự đó tiếp ân cần và sự chuẩn bị chu đáo, chi tiết của Ban tổ chức đã làm cho các giới tử hoan hỷ, yên tâm trang nghiêm tự thân để lãnh thọ giới Pháp.

 Đúng 8 giờ sáng Ban tổ chức cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm về chánh điện để kiết giới tràng. Lúc 9g , chư tôn đức ban giám khảo tiến hành buổi họp hoàn bị chương trình khảo hạch giới tử.

Các giới tử cũng bắt đầu vân tập về giới tràng, trang nghiêm nghe chư vị trong Ban quản giới tử tuyên nội quy, nhắc nhở và dặn dò giới tử những điều cần thiết khi tham dự giới đàn,  sau đó các giới tử thọ trai và chỉ tịnh.

 

Chánh điện TVTL Trí Đức xã An Phước huyện Long Thành Đồng Nai

Giới tử vân tập về TVTL Trí Đức, nhận số báo danh

 

 

 

Chư Tôn Giáo phẩm quang lâm Chánh điện chuẩn bị làm Lễ kiết giới

Nghi thức Kiết đại giới

 

 

 

 

Sinh hoạt nội quy với các giới tử Tăng

 

2.  Buổi chiều và buổi tối ngày thứ nhất của giới đàn, các Giới tử tham gia phần thi khảo hạch bao gồm 2 phần thi bắt buộc là thi làm luận văn và thi vấn đáp. Phần thi tụng bốn bộ luật trường hàng dành cho các thí sinh Giới tử đăng ký tham dự:

Theo chương trình của Đại giới đàn Pháp Loa,  vào lúc 13 giờ ngày 08/10/ 2017 (Nhằm ngày 19 tháng 8 Đinh Đậu). Chư Tôn Đức trong Ban Giám Khảo tiến hành buổi khảo hạch kiến thức Phật pháp của các giới tử. Nội dung của buổi khảo hạch được chia làm 2 phần: phần thi viết và thi vấn đáp. Mục đích buổi khảo hạch là nhằm kiểm tra những kiến thức Phật học căn bản mà người xuất gia cần phải thông thuộc và hiểu rõ trong quá trình tu tập trước khi thọ nhận giới pháp.  

Buổi khảo hạch đã diễn ra nghiêm túc, các giới tử chấp hành đúng các quy định của giới trường và hoàn thành tốt bài thi của mình.

Vào lúc 18g30  T.T Thích Lệ Trang đã tiến hành Giáo giới Hạnh Nghi cho các giới tử trước khi tiến hành thọ nhận giới pháp.

 

 

 

 

 

 

Hòa thượng Chánh chủ khảo sách tấn giới tử

 

Đại diện Chư Tôn đức Ni nhận đề thi từ HT Chánh chủ khảo

Các thí sinh giới tử chuẩn bị làm bài luận văn

 

 

 

 

 

Các giới tử tham dự Phần thi vấn đáp

 

 

 

TT.Thích Lệ Trang giáo giới hạnh nghi cho các Giới tử

 

 

Quang cảnh giới trường

Các thí sinh tham dự phần thi tụng luật

 

 

Theo thuongchieu.net

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84021
 • Online: 26