Lễ giỗ Tổ Bồ Đề Đạt Ma tại TVTL Sùng Phúc năm Tân Mão 2011

09/11/2011 | Lượt xem: 3224

Theo truyền thống hàng năm, nhớ ngày húy kỵ Tổ sư Bồ đề Đạt ma (9.10 AL), chư Tôn đức Thiền phái Trúc Lâm lại tổ chức lễ giỗ. Năm nay, lễ giỗ Tổ được tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc – Tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội.
Buổi lễ có sự tham dự của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni các thiền viện phía Bắc: Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, Trúc Lâm Sùng Phúc, Trúc Lâm An Tâm, Trúc Lâm Hàm Rồng và hơn 1000 Phật tử các đạo tràng tu học.

Trước giờ cử hành lễ chính, Đại đức Thích Đạt Ma Khế Định – Giáo thọ sư Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện – Bình Thuận đã có một thời pháp ôn lại công hạnh tổ sư với đại chúng:

Tổ Bồ Ðề Đạt Ma tên thật là Bồ Ðề Ða La (Bodhi Tara), con thứ ba của vua Chí Vương, thuộc giòng Sát Ðế Ly, nước Quốc Hương, Nam Thiên Trúc (vùng cao nguyên Dekkan), thuộc phía nam Ấn Ðộ.
Bồ Ðề Đạt Ma là pháp hiệu, được đặt khi bái sư với ngài Bát Nhã Ða La (Prajanatra), một tổ sư Thiền Tông đời thứ 27 của Ấn Ðộ. Bồ Ðề Đạt Ma được sư phụ truyền thụ y bát, để kế thừa nhiệm vụ Tổ Thiền Tông Ấn Ðộ đời thứ 28.
Ðể thực hiện lời di huấn của thầy mình, vào năm 517, Tổ sư Bồ Ðề Đạt Ma từ giả Ấn Ðộ, dùng thuyền vượt biển, trong ba năm, đến Quảng Châu, Trung Hoa vào ngày 21 tháng 9 năm 520 (Canh Tý), triều Lương Võ Ðế, niên hiệu Phổ Thông thứ bảy.
Sau đó ngài từ giã cung Kim Lăng, vượt sông Dương Tử, qua vùng Bắc Giang, nhập cảnh nước Ngụy, đến Lạc Dương, dừng chân tại chùa Thiếu Lâm Tự, thuộc núi Tung Sơn, vào ngày 23 tháng 11 năm 520 (Canh Tý) đời Hậu Ngụy, vua Hiếu Minh Ðế, niên hiệu Chánh Quang Nguyên. Tại Thiếu Lâm Tự, ngài ngồi im lặng, mặt hướng về vách đá để tham thiền nhập định. Người đời lúc bấy giờ gọi ngài là Bích Quán Bà La Môn, nghĩa là thầy Bà La Môn ngồi nhìn vách (theo Cao Tăng Truyện).
 Trong chín năm (9) "Diện Bích Tham Thiền", ngài đã tiếp độ và truyền y bát cho Nhị Tổ Huệ Khả (tức Thần Quang). Sau đó lần lượt được kề thừa đến vị Lục Tổ thứ sáu (6). Tổ sư Bồ Ðề Ðạt Ma viên tịch trong lúc ngồi tham thiền nhập định năm 529. Nhục thân được an táng tại chùa Ðinh Lâm, núi Hùng Nhĩ, sau đó bài vị được thờ tại chùa Thiếu Lâm Tự (theo sách Bích Nham Lục). Sau đây là bia văn của Lương Võ Ðế tưởng niệm ngài: "-Thấy như chẳng thấy. Gặp như chẳng gặp. Ðối mặt như chẳng đối mặt. Xưa đâu? Nay đâu? Oán bấy! Hận bấy!"
 

Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, sau thời khóa cúng Phật tại chính điện, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã vân tập về Tổ đường, cùng ôn lại công hạnh Tổ sư, đảnh lễ Tổ. Đặc biệt là thời khóa toàn thể đại chúng tọa thiền cúng dường Tổ sư.

 


 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khế Định thuyết giảng trước lễ giỗ

 

Tác bạch cầu thỉnh chư Tôn đức quang lâm

 

Chư Tôn đức cúng Phật tại chính điện

 

 

 

 

 

 

 

Chư Tôn đức quang lâm Tổ đường

ĐĐ. Thích Trúc Thông Phổ dẫn chương trình buổi lễ

Chư Tôn đức dâng hương bạch Tổ

TT. Thích Thông Quán (bìa trái) - thay mặt Tông môn tuyên đọc tiểu sử và công trạng Tổ sư

 

Toàn thể đạo tràng thành kính trang nghiêm

Thời khóa cúng Tổ

 

 

 

 

 

Châm trà cúng Tổ

 

Chư Tôn đức nhiễu Tổ vòng quanh Tổ đường

 

Thời khóa Tọa thiền cúng dường Tổ sư

Trang nghiêm, thành kính...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chư Tôn đức hồi quy phương trượng

Cúng thọ trai tại trai đường

 

 

 

 


Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 01220
 • Online: 65