Lễ phật thành Đạo - Ngày truyền thống Tông Môn tại tổ Đình TV thường chiếu

07/01/2014 | Lượt xem: 3397

Ngày mùng 8 tháng chạp năm Quý Tỵ (nhằm ngày 08/01/2014) kỷ niệm ngày Phật Thích Ca Mâu Ni thành Đạo cũng là ngày truyền thống tông môn Thiền Phái Trúc Lâm. Theo thông lệ hàng năm toàn thể chư Tăng, Ni lãnh đạo các Thiền viện trong tông môn trong và ngoài nước và Phật tử từ các đạo tràng đã huân tập về Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu để đãnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa Thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ và và tổ chức lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Hòa thượng Thích Nhật Quang, trưởng ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm thay mặt cho toàn thể chư Tăng, Ni dâng lời tác bạch lên Hòa thượng Tôn Sư.

BBT giới thiệu một số hình ảnh buổl lễ.

Tags: truyền thống, lễ phật

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 30335
 • Online: 29