Lễ Truyền Giới Bồ Tát năm Quý Mão PL.2567-DL.2023 Tại TVTL Sùng Phúc

02/01/2024 | Lượt xem: 459

Vào ngày 27.12.2023 ( nhằm ngày 15.11 Quý Mão), Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc đã long trọng tổ chức Lễ Truyền Giới Bồ Tát tại gia cho hơn 300 Phật tử phát tâm thọ giới.

 Buổi lễ có sự chứng dự của HT. Thượng Phước Hạ Tú - Trụ trì Chùa Giác Thiên và Chư Tôn Đức Tăng từ các Thiền viện trong Tông Môn Thiền phái Trúc Lâm khu vực phía Bắc.

Tại Giới trường, Ban Nghi lễ xướng tụng kệ khai kinh và cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Tú – Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long khai đạo Giới tử. Thượng tọa Thích Trúc Thông Phổ - Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Tuyên Quang làm Dẫn Thỉnh sư. Chư Tôn đức Hội đồng Giới sư niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, hướng dẫn các Giới tử sám hối ba nghiệp thanh tịnh, giáo huấn về ý nghĩa cao cả của giới Bồ Tát.

Người phát tâm thọ nhận tịnh giới này, trước hết phải phát khởi tâm Bồ Đề, chí thành tha thiết cần cầu giới pháp và hết lòng vâng giữ. Bên cạnh đó, tự thân phải trưởng dưỡng tâm từ bi, thương tưởng chúng sanh, không ngại gian lao, không từ khó nhọc để hoằng dương chánh pháp, mang lại lợi ích, an vui cho cuộc đời. Chư Giới sư đã hướng dẫn các Giới tử cung thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng Đường đầu, cung thỉnh Bồ Tát Văn Thù làm thầy Yết Ma, cung thỉnh Bồ Tát Di Lặc làm thầy Giáo thọ, cung thỉnh mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư và mười phương Bồ Tát làm pháp lữ trao truyền giới pháp Đại thừa của Bồ Tát. Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Giới Bồ Tát là thông giới dành cho cả hàng xuất gia và tại gia. Trong Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, Bồ Tát giới gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh dành cho hàng xuất gia, 6 giới trọng, 28 giới khinh dành cho hàng tại gia.

Chư giới tử đã chí thành cung kính lãnh thọ giới pháp.Trước giờ truyền giới, Chư Tôn đức đã hướng dẫn đạo tràng khoá lễ sám hối sáu căn, và được nghe Hoà thượng chứng minh thuyết giảng về ý nghĩa thọ Bồ tát giới.Tâm lý chung của mọi người thường e ngại “thọ giới” mà không giữ được “giới” sẽ mang tội. Ai nấy đều cho rằng cứ ăn hiền ở lành là đủ. Tư duy như thế chính là chúng ta tự đóng cánh cửa lợi ích bản thân mình cùng sự tương tác với xã hội xung quanh. Mảnh đất dù tốt nhưng nếu để hoang không gieo trồng hạt giống tốt thì cỏ dại sẽ mọc lan tràn. Cũng thế, mỗi người đều có hạt giống Phật tánh như lời Đức Thế Tôn khẳng định: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”, nhưng nếu không biết khởi phát cho hạt giống Giác ngộ nảy mầm thì dần dần sẽ bị chìm sâu trong lòng đất Ngã chấp, mặc tình cỏ dại Tham, Sân, Si vùi lấp. Vì vậy, thọ giới, thực hành giới chính là cơ hội khai phát hạt giống thiện sinh sôi đâm chồi nảy lộc. Lợi ích của giới Bồ-tát không thể nghĩ bàn, giúp phát triển được tâm từ bi vô hạn. Từ phương diện giới Bồ-tát, trải nghiệm thực hành trên nền tảng tu 10 điều nghiệp thiện, đời sống của mỗi người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. 

Buổi lễ đã được diễn ra thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của các Phật tử phát tâm thọ Bồ Tát Giới.
BBT xin giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 20773
 • Online: 16