Lịch thuyết giảng Tháng 03 Năm Bính Thân

10/04/2016 | Lượt xem: 4327

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 03 năm Bính Thân (07/04/2016 đến 05/05/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

 

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 03 NĂM BÍNH THÂN
(07/04/2016 - 05/05/2016)
 CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Năm 01/03 ÂL  - 07/04 Chùa Tổ Long 8:00 - 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh 
Năm 01/03 ÂL  - 07/04 Sùng Phúc 8:00 - 9:30 TT.T Thông Hiền 
Năm 01/03 ÂL  - 07/04 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Bảy 03/03 ÂL  - 09/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
Bảy 03/03 ÂL  - 09/04 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn   TT.T Thông Hiền 
CN 04/03 ÂL  - 10/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 04/03 ÂL  - 10/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
CN 04/03 ÂL  - 10/04 Chùa Thái Bình   ĐĐ.T Kiến Bản 
         
Ba 06/03 ÂL  - 12/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Châu
07/03 ÂL  - 13/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 08/04 ÂL  - 14/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
Bảy 10/03 ÂL  - 16/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
CN 11/03 ÂL  - 17/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 11/03 ÂL  - 17/04 Chùa Phú Khê   ĐĐ.T Kiến Bản
CN 11/03 ÂL  - 17/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
         
Ba 13/03 ÂL  - 19/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
14/03 ÂL  - 20/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 15/03 ÂL  - 21/04 Chùa Tổ Long 8:00 - 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh 
Năm 15/03 ÂL  - 21/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
Năm 15/03 ÂL  - 21/04 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Chí Trường 
Bảy 17/03 ÂL  - 23/04 TV Đại Giác Sa Pa   ĐĐ.T Chí Trường 
Bảy 17/03 ÂL  - 23/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 18/03 ÂL  - 24/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 18/03 ÂL  - 24/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
Ba 20/03 ÂL  - 26/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường 
21/03 ÂL  - 27/04 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 22/03 ÂL  - 28/04 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T.Tỉnh Thiền 
Sáu 23/03 ÂL  - 29/04 Chùa Hồng Ân   ĐĐ.T.Chí Trường
Bảy 24/03 ÂL  - 30/04 Sinh Hoạt Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 - 15:30 TTỉnh Thiền ,Chí Trường,Kiến Bản
CN 25/03 ÂL  - 01/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 25/03 ÂL  - 01/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
         
Ba 27/03 ÂL  - 03/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
28/03 ÂL  - 04/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 29/03 ÂL  - 05/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền 

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18576
 • Online: 36