Lịch thuyết giảng Tháng 05 Năm Bính Thân

06/06/2016 | Lượt xem: 4173

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 05 năm Bính Thân (05/06/2016 đến 03/07/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.


LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 05 NĂM BÍNH THÂN
(05/06/2016 - 03/07/2016)
 CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNGThứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Sùng Phúc 8:00 - 9:30 TT. Trụ trì 
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 01/05 ÂL  - 05/06 Chùa Thái Bình   ĐĐ. Chí Trường+ ĐĐ.T Kiến Bản 
         
Ba 03/05 ÂL  - 07/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
04/05 ÂL  - 08/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 05/05 ÂL  - 09/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Bảy 07/05 ÂL  - 11/06 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn   TT. Trụ trì 
Bảy 07/05 ÂL  - 11/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh 
CN 08/05 ÂL  - 12/06 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 - 11:00 TT.T Thông Châu
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 08/05 ÂL  - 12/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 08/05 ÂL  - 12/06 Chùa Phú Khê   ĐĐ.T Kiến Bản+ Thông Vĩnh 
         
Ba 10/05 ÂL  - 14/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
11/05 ÂL  - 15/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 12/05 ÂL  - 16/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Sáu 13/05 ÂL  - 17/06 TV. Sùng Phúc 08:00 - 11:30 Giỗ TS. Hương Hải
Sáu 13/05 ÂL  - 17/06 TV. Sùng Phúc 14:00 - 17:00 Họp Ban Điều Hành TPTL phía Bắc
Bảy 14/05 ÂL  - 18/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Bản
CN 15/05 ÂL  - 19/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 15/05 ÂL  - 19/06 Chùa Tiêu 08:00 - 11:30 Giỗ TS. Vạn Hanh
CN 15/05 ÂL  - 19/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 15/05 ÂL  - 19/06 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Chí Kiệt
         
Ba 17/05 ÂL  - 21/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Châu
18/05 ÂL  - 22/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 19/05 ÂL  - 23/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Bảy 21/05 ÂL  - 25/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
CN 22/05 ÂL  - 26/06 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Bản
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 22/05 ÂL  - 26/06 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 22/05 ÂL  - 26/06 Chùa Cát Linh 18:30 - 20:00 TT. Trụ trì 
         
Hai 23/05 ÂL  - 27/06 Chùa Hồng Ân   ĐĐ.T Quảng Ánh + Kiến Bản
Ba 24/05 ÂL  - 28/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
25/05 ÂL  - 29/06 Chùa Hồng Ân   Nghe băng giảng của HT
Năm 26/05 ÂL  - 30/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Bảy 28/05 ÂL  - 02/07 Ngày Tu Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30  TT. Thông Bản+ Thông Châu+Chí Kiệt
CN 29/05 ÂL  - 03/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 29/05 ÂL  - 03/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 

 

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 74927
 • Online: 17