Lịch thuyết giảng Tháng 06 Năm Bính Thân

07/07/2016 | Lượt xem: 4069

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 06 năm Bính Thân (04/07/2016 đến 02/08/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 06 NĂM BÍNH THÂN
(04/07/2016 - 02/08/2016)
 CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Hai 01/06 ÂL  - 04/07 Sùng Phúc 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần 
Hai 01/06 ÂL  - 04/07 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
Hai 01/06 ÂL  - 04/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
Hai 01/06 ÂL  - 04/07 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 02/06 ÂL  - 05/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
03/06 ÂL  - 06/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 04/06 ÂL  - 07/07 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 06/06 ÂL  - 09/07 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn    
Bảy 06/06 ÂL  - 09/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh 
CN 07/06 ÂL  - 10/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 07/06 ÂL  - 10/07 Chùa Thái Bình   ĐĐ.T Thông Vĩnh+ TChí Kiệt
CN 07/06 ÂL  - 10/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
         
Ba 09/06 ÂL  - 12/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
10/06 ÂL  - 13/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 11/06 ÂL  - 14/07 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 13/06 ÂL  - 16/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Bản
CN 14/06 ÂL  - 17/07 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 - 11:00 ĐĐ.T Quảng Ánh 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 14/06 ÂL  - 17/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 14/06 ÂL  - 17/07 Chùa Phú Khê   ĐĐ.T Kiến Bản+ Thông Vĩnh 
         
Hai 15/06 ÂL  - 18/07 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Ba 16/06 ÂL  - 19/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
17/06 ÂL  - 20/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 18/06 ÂL  - 21/07 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 20/06 ÂL  - 23/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường
CN 21/06 ÂL  - 24/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán

CN

21/06 ÂL  - 24/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT.Tâm Thuần 
         
Ba 23/06 ÂL  - 26/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
Ba 23/06 ÂL  - 26/07 Chùa Hồng Ân   ĐĐ.T Quảng Ánh + Thông Vĩnh
24/06 ÂL  - 28/07 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 25/06 ÂL  - 28/07 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 27/06 ÂL  - 30/07 Ngày Tu Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Đạo Tâm
14:00 - 15:30 ĐĐT.Tâm Thuần + T.Quảng Ánh + T. Thông Vĩnh
CN 28/06 ÂL  - 31/07 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Bản
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 28/06 ÂL  - 31/07 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 28/06 ÂL  - 31/07 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 28/06 ÂL  - 31/07 Chùa Cát Linh 18:30 - 20:00 TT. Tâm Thuần 
CN 28/06 ÂL  - 31/07 Chùa Tăng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
         
Ba 30/06 ÂL  - 02/08 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 29981
 • Online: 22