Lịch thuyết giảng Tháng 08 Năm Bính Thân

30/08/2016 | Lượt xem: 4772

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 08 năm Bính Thân (01/09/2016 đến 30/09/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.


LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 08 NĂM BÍNH THÂN
(01/09/2016 - 30/09/2016)
 CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNGThứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Năm 01/08 ÂL  - 01/09 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc Sáng ĐĐ.T Khế Định
Chiều TT. Tâm Thuần 
Năm 01/08 ÂL  - 01/09 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Chí Trường
Bảy 03/08 ÂL  - 03/09 Khóa Tu Sùng Phúc Sáng TT. Tâm Thuần 
Chiều ĐĐ.T Thiện Tài
CN 04/08 ÂL  - 04/09 Khóa Tu Sùng Phúc Sáng ĐĐ.T Khế Định
Chiều ĐĐ.T Đạo Ứng
CN 04/08 ÂL  - 04/09 Chùa Đông Chú   ĐĐ.T Quảng Ảnh+ Chí Kiệt
CN 04/08 ÂL  - 04/09 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 04/08 ÂL  - 04/09 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
         
Ba 06/08 ÂL  - 06/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
07/08 ÂL  - 07/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 08/08 ÂL  - 08/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 10/08 ÂL  - 10/09 ĐT Cửu Hoa Sơn    
Bảy 10/08 ÂL  - 10/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
CN 11/08 ÂL  - 11/09 Chùa Phú Khê   ĐĐ.T Kiến Bản+ Thông Vĩnh
CN 11/08 ÂL  - 11/09 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 11/08 ÂL  - 11/09 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT.Tâm Thuần
CN 11/08 ÂL  - 11/09 Chùa Bà Đá 8:00 - 9:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 11/08 ÂL  - 11/09 Chùa Cát Linh 18:30 - 20:00 TT.Tâm Thuần
         
Ba 13/08 ÂL  - 13/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản
14/08 ÂL  - 14/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 15/08 ÂL  - 15/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Năm 15/08 ÂL  - 15/09 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 TT.T Thông Châu 
Bảy 17/08 ÂL  - 17/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ảnh
CN 18/08 ÂL  - 18/09 Chùa Hòe Nhai 8:00 - 9:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 18/08 ÂL  - 18/09 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 - 11:00 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 18/08 ÂL  - 18/09 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 18/08 ÂL  - 18/09 Chùa Tăng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
         
Ba 20/08 ÂL  - 20/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt
21/08 ÂL  - 21/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 22/08 ÂL  - 22/09 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Sáu 23/08 ÂL  - 23/09 Chùa Hồng Ân   ĐĐ.T Chí Trường+ Thông Vĩnh
Bảy 24/08 ÂL  - 24/09 Khóa Tu Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Khế Định
14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần + Tỉnh Thiền
Bảy 24/08 ÂL  - 24/09 Chùa Phụng Thánh 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 25/08 ÂL  - 25/09 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Khế Định
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 25/08 ÂL  - 25/09 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 25/08 ÂL  - 25/09 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
CN 25/08 ÂL  - 25/09 Chùa Tăng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Khế Định
         
Ba 27/08 ÂL  - 27/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
28/08 ÂL  - 28/09 Chùa Giác Quang   ĐĐ.T Chí Trường+ Thông Vĩnh
28/08 ÂL  - 28/09 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 29/08 ÂL  - 29/09 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Sáu 30/08 ÂL  - 30/09 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Sáu 30/08 ÂL  - 30/09 Chùa Vạn Phúc 8:00 - 9:30 ĐĐ.T Thiện Tài

 

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 20767
 • Online: 25