Lịch thuyết giảng Tháng 11 Năm Ất Mùi

14/12/2015 | Lượt xem: 5033

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 11 năm Ất Mùi (11/12/2015 đến 09/01/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

 

 

 

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 11 NĂM ẤT MÙI
(11.12.2015 - 09/01/2016)
 CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Sáu 01/11 ÂL  - 11/12 Chùa Tổ Long 8:00 - 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh 
Sáu 01/11 ÂL  - 11/12 Sùng Phúc 8:00 - 9:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Sáu 01/11 ÂL  - 11/12 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh
Sáu 01/11 ÂL  - 11/12 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Thông Vĩnh
Bảy 02/11 ÂL  - 12/12 Đạo Tràng Cửu Hoa Sơn    
Bảy 02/11 ÂL  - 12/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Giác Định
CN 03/11 ÂL  - 13/12 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 03/11 ÂL  - 13/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
CN 03/11 ÂL  - 13/12 Chùa Thái Bình   ĐĐ.T Kiến Bản 
         
Ba 05/11 ÂL  - 15/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh
06/11 ÂL  - 16/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 07/11 ÂL  - 17/12 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Bảy 09/11 ÂL  - 19/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường 
CN 10/11 ÂL  - 20/12 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Châu
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 10/11 ÂL  - 20/12 Chùa Phú Khê   Tạ Pháp
CN 10/11 ÂL  - 20/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tâm Thuần 
         
Ba 12/11 ÂL  - 22/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
13/11 ÂL  - 23/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 14/11 ÂL  - 24/12 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Sáu 15/11 ÂL  - 25/12 Chùa Tổ Long 8:00 - 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh 
Sáu 15/11 ÂL  - 25/12  Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Quảng Ánh
Bảy 16/11 ÂL  - 26/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Giác Định
CN 17/11 ÂL  - 27/12 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 17/11 ÂL  - 27/12 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
         
Ba 19/11 ÂL  - 29/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường 
20/11 ÂL  - 30/12 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 21/11 ÂL  - 31/12 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Bảy 23/11 ÂL  - 02/01 Chùa Hồng Ân   ĐĐ. Kiến Bản+ĐĐ. Giác Định
Bảy 23/11 ÂL  - 02/01 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 24/10 ÂL  - 03/01 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 24/11 ÂL  - 03/01 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tâm Thuần 
         
Ba 26/11 ÂL  - 05/01 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT.T Thông Châu
27/11 ÂL  - 06/01 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 28/11 ÂL  - 07/01 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Năm 28/11 ÂL  - 07/01 Chùa Cát Linh 19:00 - 20:30 ĐĐ.T Tâm Thuần 
Bảy 30/11 ÂL  - 09/01 Tạ Pháp TV Sùng Phúc 10:00 - 11:30  
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán+Tỉnh Thiền+Chí Trường

Các bài mới

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 29874
 • Online: 22