Lịch thuyết giảng Tháng 4 năm Đinh Dậu

29/04/2017 | Lượt xem: 4571

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 4 năm Đinh Dậu (26/04/2017 đến 25/05/2017) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng. Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 4 NĂM ĐINH DẬU

 (26/04/2017 - 25/05/2017)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Ba 01/04 ÂL  - 26/04  Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ. Nguyện Chánh 
Ba 02/04ÂL  - 27/04 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần
14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
02/03 ÂL  - 28/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:31  Nghe băng giảng của HT
Năm 03/03 ÂL  - 29/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:32 TT. Tâm Thuần
Bảy 05/03 ÂL  - 29/04  Sùng Phúc 14:00 - 15:33  ĐĐ.T Chí Trường
CN 05/04 ÂL  - 30/04 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Chí Trường
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 05/04 ÂL  - 30/04 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 05/04 ÂL  - 30/04 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
CN 05/04 ÂL  - 30/04 Chùa Thái Bình    ĐĐ.T Chí Kiệt
Ba 07/04 ÂL  - 02/05  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Kiến Bản 
08/04 ÂL  - 03/05  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 09/04 ÂL  - 04/05  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Bảy 11/04 ÂL  - 06/05  Chùa Vạn Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Thiện Tài
Bảy 11/04 ÂL  - 06/05  Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Tỉnh Thiền
Bảy 11/04 ÂL  - 06/05 Chùa Cát Linh 19:00 - 20:30 TT. Tâm Thuần
CN 12/04 ÂL  - 08/05 Chùa Phú Khê    ĐĐ.T Kiến Bản 
CN 12/04 ÂL  - 08/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Nguyện Chánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 12/04 ÂL  - 08/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 14/04 ÂL  - 10/05 Sùng Phúc 20:00 - 21:00  ĐĐ.T Nghĩa Thông
Ba 14/04 ÂL  - 10/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
15/04 ÂL  - 11/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  Nghe băng giảng của HT
Năm 16/04 ÂL  - 12/05  Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Sáu 17/04 ÂL  - 13/05 Chùa Đào Xá    ĐĐ.T Quảng Ánh+ Chí Kiệt
Bảy 18/04 ÂL  - 13/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 19/04 ÂL  - 14/05 Chùa Hòe Nhai 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần
CN 19/04 ÂL  - 14/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 19/04 ÂL  - 14/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
Ba 21/04 ÂL  - 16/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Chí Kiệt
22/04 ÂL  - 17/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 HT. Giác Thiên
22/04 ÂL  - 17/05 Chùa Hồng Ân    ĐĐ.T Quảng Ánh+ Nghĩa Thông
Năm 23/04 ÂL  - 18/05 Tăng Ni Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
Năm 23/04 ÂL  - 18/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên
Sáu 24/04 ÂL  - 19/05 Tăng Ni Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
Sáu 24/04 ÂL  - 19/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên
Bảy 25/04 ÂL  - 20/05 Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc 10:00 - 11:30 HT. Giác Thiên
14:00 - 15:30 HT. Giác Thiên
CN 26/04 ÂL  - 21/05 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ánh
CN 26/04 ÂL  - 21/05 ChùaTăng Phúc 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần
CN 26/04 ÂL  - 21/05 Chùa Bà Đá 8:00 - 9:30  ĐĐ.T Thiện Tài
CN 26/04 ÂL  - 21/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần
CN 26/04 ÂL  - 21/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30  ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
   
Hai 27/04 ÂL  - 22/05 Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
Hai 27/04 ÂL  - 22/05 Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên
Ba 28/04 ÂL  - 23/05 Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
Ba 28/04 ÂL  - 23/05 Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên
29/04 ÂL  - 24/05 Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
29/04 ÂL  - 24/05 Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên
Năm 30/04 ÂL  - 25/05 Sùng Phúc 09:00 - 11:00 HT. Giác Thiên
Năm 30/04 ÂL  - 25/05 Sùng Phúc 14:00 - 16:00 HT. Giác Thiên

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 71715
 • Online: 21