Lịch thuyết giảng Tháng 9 năm Bính Thân

01/10/2016 | Lượt xem: 3811

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 09 năm Bính Thân (01/10/2016 đến 30/10/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.

 

LỊCH THUYẾT GIẢNG THÁNG 09 NĂM BÍNH THÂN

 (01/10/2016 - 30/10/2016)  CỦA BAN GIÁO THỌ THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

TẠI THIỀN VIỆN VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG

 

Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Bảy 01/09 ÂL  - 01/10 Bồ Tát Tại Gia Sùng Phúc Sáng TT. Tâm Thuần 
Chiều HT. Giác Thiên
Bảy 01/09 ÂL  - 01/10 ĐT Cửu Hoa Sơn Sáng HT. Giác Thiên
Bảy 01/09 ÂL  - 01/10 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
CN 02/09 ÂL  - 02/10 Thanh Niên Sùng Phúc Sáng ĐĐ.T Quảng Ảnh
Chiều TT.T Thông Quán
CN 02/09 ÂL  - 02/10 Chùa Đông Chú   ĐĐ.T Thông Vĩnh+ Chí Kiệt
CN 02/09 ÂL  - 02/10 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 02/09 ÂL  - 02/10 Chùa Bụt Mọc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thiện Tài
         
Ba 04/09 ÂL  - 04/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
05/09 ÂL  - 05/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 06/09 ÂL  - 06/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 08/09 ÂL  - 08/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
CN 09/09 ÂL  - 09/10 Chùa Phú Khê   ĐĐ.T Kiến Bản+ Thông Vĩnh
CN 09/09 ÂL  - 09/10 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Quảng Ảnh
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 09/09 ÂL  - 09/10 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT.Tâm Thuần
         
Ba 11/09 ÂL  - 11/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
12/09 ÂL  - 12/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
12/09 ÂL  - 12/10 Chùa Cát Linh 18:30 - 20:00 TT. Tâm Thuần 
Năm 13/09 ÂL  - 13/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 15/09 ÂL  - 15/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Quảng Ảnh
Bảy 15/09 ÂL  - 15/10 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
CN 16/09 ÂL  - 16/10 Thanh Niên Sùng Phúc 8:00 - 11:00 ĐĐ.T Tỉnh Thiền
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 16/09 ÂL  - 16/10 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
         
Ba 18/09 ÂL  - 18/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Thông Vĩnh 
19/09 ÂL  - 19/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 20/09 ÂL  - 20/10 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Bảy 22/09 ÂL  - 22/10 Sùng Phúc   ĐĐ.T Kiến Bản 
CN 23/09 ÂL  - 23/10 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 23/09 ÂL  - 23/10 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 23/09 ÂL  - 23/10 Chùa Tăng Phúc 8:00 - 9:30 TT. Tâm Thuần 
CN 23/09 ÂL  - 23/10 Chùa Hồng Ân   ĐĐ.T Quảng Ảnh+ Thông Vĩnh
         
Ba 25/09 ÂL  - 25/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt 
26/09 ÂL  - 26/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 27/09 ÂL  - 27/10 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
Sáu 27/09 ÂL  - 27/10 Chùa Giác Quang   ĐĐ.T Chí Kiệt 
Bảy 29/09 ÂL  - 29/10 Ngày Tu An Lạc Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần 
14:00 - 15:30 ĐĐ Tỉnh Thiền + Quảng Ánh
CN 30/09 ÂL  - 30/10 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Tâm Thuần 
CN 30/09 ÂL  - 30/10 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Tâm Thuần 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 30/09 ÂL  - 30/10 Chùa Bát Mẫu 14:00 - 15:30  ĐĐ.T Quảng Ảnh

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 98318
 • Online: 18