Lịch thuyết giảng và Chương trình các ngày Lễ Tháng 04 Năm Bính Thân

08/05/2016 | Lượt xem: 4675

Ban biên tập website xin giới thiệu Lịch thuyết giảng Tháng 04 năm Bính Thân (07/05/2016 đến 04/06/2016) của Quý Thầy trong Ban giáo thọ Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tại Thiền viện và một số đạo tràng.Bạn đọc có thể liên hệ với Thiền viện để được biết thêm chi tiết.
Thứ Ngày Đạo tràng - Chùa Thời gian Giáo thọ sư
Bảy 01/04 ÂL  - 07/05 Chùa Tổ Long 8:00 - 9:30 ĐĐ. Nhẫn Tánh+ Nguyện Chánh 
Bảy 01/04 ÂL  - 07/05 Sùng Phúc 8:00 - 9:30  
Bảy 01/04 ÂL  - 07/05 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
Bảy 01/04 ÂL  - 07/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 02/04 ÂL  - 0/805 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Phổ Tràng
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 02/04 ÂL  - 0/805 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 02/04 ÂL  - 0/805 Chùa Thái Bình   ĐĐ.T Kiến Bản 
         
Ba 04/04 ÂL  - 10/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Hiện
05/04 ÂL  - 11/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 06/04 ÂL  - 12/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Sáu 07/04 ÂL  - 13/05 Phật Đản Chùa Càn Nguyên    
Bảy 08/04 ÂL  - 14/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
CN 09/04 ÂL  - 15/05 Phật Đản TV Sùng Phúc 8:00 - 11:00 Lễ Phật Đản
14:00 - 15:30 Lễ Quy Y
         
Ba 11/04 ÂL  - 17/05 Lễ An Cư Tây Thiên    
12/04 ÂL  - 18/05 Phật Đản Sa - Pa    
Năm 13/04 ÂL  - 19/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30  TT. Trụ trì 
Bảy 15/04 ÂL  - 21/05 Phật Đản Cửu Hoa Sơn    
Bảy 15/04 ÂL  - 21/05 Phật Đản Hàm Rồng    
Bảy 15/04 ÂL  - 21/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
Bảy 15/04 ÂL  - 21/05 Sùng Phúc 20:00 - 21:00 ĐĐ.T Nguyện Chánh
CN 16/04 ÂL  - 22/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 ĐĐ.T Tỉnh Thiền 
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
CN 16/04 ÂL  - 22/05 Chùa Quán Sứ 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
         
Ba 18/04 ÂL  - 24/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Kiến Bản 
19/04 ÂL  - 25/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 20/04 ÂL  - 26/05 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Bảy 22/04 ÂL  - 28/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Trường 
CN 23/04 ÂL  - 29/05 Thanh Niên Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT.T Thông Quán
14:00 - 15:30 TT.T Thông Quán
         
Ba 25/04 ÂL  - 31/05 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 ĐĐ.T Chí Kiệt 
26/04 ÂL  - 01/06 Sùng Phúc 14:00 - 15:30 Nghe băng giảng của HT
Năm 27/04 ÂL  - 02/06 Tăng Ni Sùng Phúc 14:00 - 15:30 TT. Trụ trì 
Bảy 29/04 ÂL  - 04/06 Ngày Tu Sùng Phúc 10:00 - 11:30 TT. Trụ trì 
14:00 - 15:30 ĐĐ.Chí Trường+ Chí Kiệt+ N. Chánh

Các bài đã đăng

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 20777
 • Online: 16