Sức mạnh của tâm

14/02/2016 | Lượt xem: 2100

Mình cầu cho mình và những người xung quanh mình hạnh phúc.

Các con làm nhÆ° vậy hoài thì tá»± nhiên nó sẽ có sức mạnh.

Cảnh giá»›i bên ngoài và trong tâm chúng ta liên quan mật thiết vá»›i nhau. Chẳng hạn trời rất nóng ná»±c mà các con ngồi xúm xít vá»›i nhau nhÆ° vậy rất là mệt. Nếu các con nghe pháp có tâm vui thì quên nóng má»™t chút, còn Thầy nói mà các con ngủ gục thì các con sẽ nóng gấp Ä‘ôi.

Tâm chúng ta làm thế nào thì có thể chuyển cảnh bên ngoài? Má»—i lần ngồi thiền các con phóng tâm mát mẻ ra, mình nghÄ© xung quanh mát mẻ. Không nói chuyện tâm lý ra sao, nhÆ°ng mình cứ nghÄ© mình Ä‘ang tỏa hÆ¡i mát ra khắp xung quanh. Khi ngồi thiền thì các con làm việc tích cá»±c hÆ¡n là ngồi chÆ¡i. Khi ngồi thiền phải vận dụng tâm của mình, tâm Ä‘ó Ä‘Æ°a cho mình má»™t cảm giác an lạc, Ä‘ó là cái chính.

Tâm của chúng ta có rất nhiều khả năng. Có thể lên thiên đường cÅ©ng nhờ tâm này, mà xuống địa ngục cÅ©ng do tâm này. Mình đổi tâm thì từ địa ngục lên thiên đường, hoặc từ thiên đường xuống địa ngục. Thiên đường là có sá»± an ổn hạnh phúc ở trong lòng. Còn địa ngục là có sá»± bá»±c bá»™i buồn phiền, tức tối ở bên trong. Cảnh bên ngoài không phải là địa ngục hay thiên đường. NhÆ° các con ở trong nhà có bữa là địa ngục, có bữa là thiên đường. Chẳng hạn ba má các con gây nhau, khi con bÆ°á»›c vào nhà thì thấy sao? Thôi Ä‘i ra kiếm bạn chÆ¡i để cho qua cÆ¡n bão tố này rồi mình Ä‘i vô. Ba má gây nhau thì con cái khó làm ăn. Nếu ở nhà vui vẻ, ba má phát tài phát lá»™c do trúng số, mua cái gì về cả nhà xúm nhau ăn thì có vui không? CÅ©ng cái nhà của mình sao bữa vui bữa buồn? Do tâm của người trong nhà khiến cho nhà có không khí khác.

Má»—i lần ngồi thiền các con tập tỏa hào quang ra, tập làm sao mà chuyển hóa tâm của mình. NghÄ©a là luôn luôn nghÄ© những Ä‘iều vui vẻ, an lành. Khi khởi tâm an lành thì lúc Ä‘ó các con thấy khỏe liền. NhÆ° Ä‘ang ngồi, mình hạnh phúc không ai chọc ghẹo, thì mình cầu hạnh phúc này sẽ lan tỏa ra những người xung quanh, cầu cho sá»± mát mẻ lan tỏa, cầu cho sá»± an lạc lan tỏa, cầu những niềm vui trên thế gian này được mở rá»™ng. NghÄ©a là mình cầu cho mình và những người xung quanh mình hạnh phúc. Các con phải làm nhÆ° vậy hoài thì tá»± nhiên nó sẽ có sức mạnh. Sức mạnh là do làm hoài. NhÆ° ngày xÆ°a muốn có lá»­a người ta phải lấy hai cây chà xát lẫn nhau má»™t hồi cho nóng má»›i phát lá»­a ra. Hai cây lạnh dùi má»™t hồi thì nóng. NhÆ°ng Ä‘ang dùi thấy mỏi tay nghỉ má»™t chút rồi dùi lại, má»™t chút thấy mỏi tay lại nghỉ, thì chừng nào có lá»­a? Suốt đời cÅ©ng không có lá»­a. Làm việc gì cÅ©ng phải bền. NhÆ° ngồi thiền cầu nguyện cho ba má, anh em tôi được mát mẻ, nhÆ°ng khi tụt xuống má»™t hồi thì thấy gây lá»™n vá»›i nhau. Vậy là pháp Phật không có linh nghiệm chăng? Không phải, chỉ tại mình không biết là phải làm cho thật bền. Nếu các con lúc nào cÅ©ng nghÄ© đến sá»± an lạc và gá»­i sá»± an lạc cho mọi người xung quanh, thì không bao lâu soi gÆ°Æ¡ng sẽ thấy mặt mình đổi khác, bảo đảm các con sẽ thấy có sá»± bình an.

Nhắc lại, bình an trên thế gian này không phải do bên ngoài vào, không phải ai làm cho mình bình an mà chính mình phải tá»± bình an. Đừng Ä‘òi hỏi ba má mình hay ai khác làm cho mình bình an.

Từ lúc Ä‘i tu thầy má»›i thấy tâm của mình yên má»™t chút và cuá»™c sống của mình cÅ©ng có má»™t chút ý nghÄ©a. Khi gặp chuyện này nọ, mình nhìn lại, rồi quán chiếu cho rõ ràng, Ä‘úng đắn sẽ bá»›t được nhiều phiền não. Cho nên khi học thiền rồi thì thầy má»›i thấy có nhiều lời dạy quý báu. Thầy chia sẻ để các con thá»±c hành sá»›m hÆ¡n má»™t chút, nhờ Ä‘ó có nhiều thời gian sống cho ngon lành.

Không đổ lá»—i cho hoàn cảnh xung quanh, mà biết chúng ta đến Ä‘ây là do tạo nhân trong quá khứ, thứ nhất bằng thân, thứ hai bằng khẩu tức là miệng, thứ ba là ý. Do ý tham sân si. Rồi miệng phát ra những lời nói không hay, thân tạo ra những nghiệp không tốt khiến cho chúng ta phải sinh ra trong cõi đời này vá»›i những hoàn cảnh mà mình không mong muốn. Chẳng hạn không ai muốn sinh trong gia Ä‘ình nghèo, không ai muốn xấu hÆ¡n thiên hạ, không ai muốn thiếu thÆ°á»›c tấc, cÅ©ng không muốn lò dò ra mà muốn gì cÅ©ng không được... NhÆ°ng mình phải ra, rồi mình ở trong những hoàn cảnh không nhÆ° ý, và mình mÆ¡ má»™ng đủ thứ. NhÆ°ng mÆ¡ má»™ng và thá»±c tế khác nhau. Bây giờ phải khôn ngoan hÆ¡n, biết rằng tất cả mọi thứ đều do chính mình tạo, thay vì mÆ¡ Æ°á»›c những chuyện viển vông, hãy thá»±c hành những cách để làm mình được tá»± do và có thể chọn lá»±a những cái mà mình Æ°a thích. Mình biết tất cả đều do thân miệng ý, khi khởi lên những cái xấu ra thì nó sẽ dá»™i ngược về và mình phải lãnh chịu gọi là nhân quả. Gieo gió thì gặt bão. Khi gieo những hạt giống tốt thì sẽ gặp những Ä‘iều tốt đẹp. Đó là Ä‘iều chắc chắn, những Ä‘iều mình làm dở sai trong quá khứ cÅ©ng nhờ những việc làm tốt bây giờ làm nhẹ Ä‘i, giảm bá»›t được sức mạnh của nó và chúng ta có má»™t tÆ°Æ¡ng lai tốt đẹp.

Bây giờ các con có cái thân, vậy có làm chủ được nó không? Thân mình ai làm chủ? Nghiệp làm chủ. Tại sao? Nghiệp chủ yếu không phải là mình, mặc dù nghiệp do mình tạo. NhÆ°ng Ä‘ã ra cái nghiệp rồi thì nó làm chủ chứ không phải mình làm chủ. Chẳng hạn các con bắt chân lên ngồi, ngồi má»™t hồi tá»± Ä‘á»™ng các con chán rồi mở mắt hí hí xem xung quanh làm cái gì. Khi quay đầu thì trạo cá»­. Giữ cho nó không quay thá»­ được bao lâu? NhÆ° mình nói không được nhúc nhích thì nó càng muốn quay. Mà lỡ quay rồi thì quay hoài. Rồi nói sao lâu quá chÆ°a lắc chuông? Rồi lại nghÄ© chắc đồng hồ nó chết hay sao? NghÄ© đủ mọi thứ. NhÆ° vậy thời gian ngồi thiền có lợi ích gì không? Trong khi Ä‘ó nếu các con ngồi ngay ngắn, yên tịnh, " tao làm chủ mày chứ không phải mày làm chủ tao nha, " cái đầu ở yên Ä‘ó. Rồi khi khởi nghÄ© gì thì nói, ' bắt đầu Ä‘ây, đừng hòng dụ tao nha!', thả nó ra... Mình ráng ngồi cho Ä‘úng giờ thì khi xả ra các con có cảm giác là người chiến thắng không? Ở Ä‘ây ai thích làm kẻ chiến bại? Các con chiến thắng việc nhỏ nhỏ nhÆ° vậy. NhÆ° ngồi ngay, y giờ thì xả. Cho nên thầy nói đừng nên ngồi lâu lắm. Nếu ngồi 15 phsut thôi thì ai cÅ©ng là kẻ chiến thắng hết. Nếu ngồi dài má»™t chút thì ná»­a thắng ná»­a bại, ngồi đến nÆ¡i thì bại 70 - 80 phần trăm. Các con đừng ngồi dài, ngồi Ä‘úng 15 phút, đứng dậy Ä‘i ba vòng rồi  vô ngồi lại. NhÆ° vậy thì rất là khỏe. Khi ngồi phút nào thì Ä‘úng đắn phút Ä‘ó, không nghÄ© Ä‘ông nghÄ© tây, cái gì cÅ©ng bỏ ra hết ngoài cổng, đến khi xong thì lượm lại sau (cười!).

Bây giờ vô trong Ä‘ây Ä‘ang sống ở chá»— khác rồi. Tức là tôi Ä‘ang sống ở thiên đường và bắt đầu ban phát sức mạnh an lạc của chính mình. Rồi các con sẽ thấy tá»± mình có cái sức mạnh Ä‘ó. NghÄ©a là an lạc của mình bắt đầu phóng ra cho thiên hạ. Tưởng tượng nhÆ° vậy thấy cÅ©ng vui rồi Ä‘ó. Người nào mình càng ghét thì phóng ra nhiều nhiều má»™t chút, cầu cho an lạc đến cho chị. Má»™t người an lạc thì không gây gổ vá»›i mình, tức là mình cho người ta an lạc thì người ta sẽ yên, không giận dữ vá»›i mình nhiều. Khi các con ngồi thiền gá»­i lòng thân thiện đến tất cả mọi người, gá»­i sá»± bao dung. Có đại nhân và tiểu nhân, các con thích làm người nào? Đại nhân là người lá»›n, tiểu nhân là người nhỏ. Tại sao là người lá»›n? Vì người lá»›n bao bọc, che chở cho người nhỏ, khi mình có tâm người anh, người chị lo lắng cho người khác thì Ä‘ó là đại nhân. Khi người nào thấy bạn bè gặp khó khăn, mình đến giúp đỡ, tức là mình Ä‘ang làm đại nhân, còn chÆ°a gì má»›i đụng vào lăn ra ăn vạ thì Ä‘ó là tiểu nhân. Thầy muốn các con thành đại nhân hết, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần Ä‘áp trả. Các con phải sống má»™t cách mạnh mẽ, oanh liệt, sống vá»›i nhau hòa hợp, đối vá»›i nhau nhÆ° người ruá»™t thịt. Khi các con vô Ä‘ây, có vô số anh chị, tá»± nhiên các con có nhiều người thÆ°Æ¡ng mến mình, lo lắng cho mình, bao bọc cho mình còn hÆ¡n anh em của mình ở nhà nữa. NhÆ° vậy có thấy quý, có thấy đặc biệt không? Thành ra, các con có nhiều thứ đặc biệt, nhiều cái quý mà không biết. Đã thế có nhiều người không biết mặt, biết tên mà gá»­i tiền đến " tá»™i nghiệp mấy đứa nhỏ, cho tụi nó ăn bánh mì uống sữa má»™t bữa nha! " hay " cho nó Ä‘i biển má»™t bữa! ". Tiền Ä‘ó từ Ä‘âu ra? Người ta không hề biết mặt, biết tên mà lo lắng cho mình, thì phải biết người ta Ä‘ang hành cái hạnh đại nhân. Còn mình nhận của người ta mà không bồi đắp gì là tiểu nhân. Các con phải cố gắng sống cho mạnh mẽ lên, cho nó tốt đẹp lên. Những đứa nào nếu thấy mình còn dở, còn có tâm xấu khởi lên thì biết kẻ thù của ta Ä‘ã đến. Kẻ thù của mình không phải người ngoài mà là chính mình.

Bây giờ các con có phân biệt cái gì xấu cái gì tốt không?

Thứ nhất Ä‘iều tốt là Ä‘iều không hại mình và hại người. Khi con Ä‘ang giành của người khác về phần mình là con Ä‘ang hại mình. Lấy của người ta để cho mình không bị hại, nhÆ°ng mình hại người khác thì cuối cùng mình cÅ©ng lãnh cái Ä‘ó. Nếu không muốn hại mình thì mình đừng hại ai. Điều tốt là làm lời cho mình và cho người bây giờ và đời sau. Thầy mong muốn gia Ä‘ình Phật tá»­ Viên Chiếu má»—i lúc má»—i khá lên. NhÆ°ng thầy không yêu cầu tất cả các con phải tốt hết. Ngọc kia cÅ©ng phải dÅ©a phải mài. Nếu không dÅ©a mài thì vô ích, cÅ©ng bỏ Ä‘i. Người cÅ©ng phải rèn luyện bản thân từng chút má»™t. Khi vào chùa các con tâm còn hÆ¡i thô, hồn nhiên sống theo phản ứng của mình. NhÆ°ng vô chùa biết cái nào tốt cái nào xấu, mình bắt đầu sá»­a. Há»… lá»›n lên sẽ thành nhÆ° má»™t cây mạnh thẳng, nhÆ° măng trẻ mọc thẳng thẳng, rồi măng lá»›n lên trở nên trúc bền. Cây tre tượng trÆ°ng cho quân tá»­, cho đại nhân, còn những cái yếu á»›t là tiểu nhân. Mong các con ná»— lá»±c cố gắng má»—i ngày tốt hÆ¡n. Những tính xấu của mình mà bạn bè có phát hiện ra thì đừng có giận người ta. Mình phải nghÄ© tại sao mình có cái tính nhÆ° vậy mà không biết, khi người ta chỉ giùm thì mình sá»­a, bỏ Ä‘i. Mọi người càng ngày càng khá lên thì cuá»™c đời của mình từ từ sẽ thay đổi.

Ngồi thiền, chỉ cần 15 phút nhÆ°ng tập trung cao Ä‘á»™, má»—i lần chạy rong thì biết. Thầy nhắc lại khi phóng tâm ra là mình tưởng tượng rải lòng từ bi, rải sá»± an vui cho mọi người xung quanh. Mình cầu cho mọi người xung quanh được hạnh phúc. Thứ hai các con cá»™t tâm vào hÆ¡i thở, hít vô thở ra đếm má»™t, hít vô thở ra đếm hai đến mười thì quay lại, đếm má»™t cách miên mật nhÆ° vậy, tâm của các con cÅ©ng sẽ yên.

 NS Thích Nữ Hạnh Huệ

 

Các bài mới

Các bài đã đăng

Thiền với tuổi trẻ

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872860" 
				and advertisment.end_time>"1526872860"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872860" 
				and advertisment.end_time>"1526872860"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin má»›i

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03385
 • Đang online: 20