THÔNG BÁO KHÓA TU BỒ TÁT HẠNH LẦN IX

26/08/2019 | Lượt xem: 3730

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Kính bạch chư Tôn Thiền đức, kính thưa toàn thể đại chúng !

Để tiếp nối thành công của các khóa tu Bồ Tát Hạnh đã được tổ chức, nhân duyên hội đủ Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức khóa tu Bồ Tát Hạnh lần IX từ ngày 31/08/2019 đến ngày 02/09/2019 (02 - 04/08 Kỷ Hợi).

I. Đối tượng tham gia:

Tất cả thiện nam tín nữ, Quý Phật Tử từ 18 tuổi trở lên. Khóa tu tiếp nhận tối đa 250 thiền sinh. (vì chỗ ăn, chỗ nghỉ có hạn)

II. Phương thức đăng ký:

Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tiếp nhận phiếu đăng ký tham dự khóa tu tại Nhà khách Thiền Viện, Văn phòng Đạo tràng, Văn phòng Đoàn thanh niên theo mẫu được cung cấp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

-         Số ĐT nhà khách: 024.38751302

-         Thầy Thích Đ.M Minh Quang (thư ký TV): 0965.468.033

-         Thầy Thích Nhẫn Hạnh (tri khách): 0977.698.249

-         Phật tử Toàn Đức – Nguyễn Phú Đệ (trưởng đạo tràng): 0856.105.745

 


Thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức, trân trọng kính mời Quý Phật tử về tham dự và thính pháp

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 

Lịch tu học

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 01171
 • Online: 57