Tổ sư Thiền và lời dạy của chư Tổ: 54. Tổ thứ 54 NGƯỠNG SƠN - TỔ KHÂM THIỀN SƯ (1204 – 1287)

03/07/2020 | Lượt xem: 1692

HT.Thích Phước Tú sưu tầm và soạn dịch

Sư họ Tổ, hiệu Tuyết Nham, sinh năm Giáp Tý (1204), niên hiệu Gia Thái thứ 4 đời vua Ninh Tông nhà Nam Tống tại Vụ Châu (nay là Kim Hoa, Triết Giang), có thuyết nói là Sư sinh tại Chương Châu (nay là Chương Phố, Phước Kiến).

 

 

 

 

 

Năm lên 5 tuổi Sư phát tâm xuất gia, 16 tuổi được độ và 18 tuổi vân du khắp các chốn thiền lâm. Sư lần lượt đến tham yết thiền sư Đoản Bồng Viễn tại chùa Song Lâm, thiền sư Diệu Phong–Chi Thiện, Diệt Ông–Văn Lễ chùa Tịnh Từ nhưng không khế hợp. Về sau đến pháp hội Kính Sơn của ngài Vô Chuẩn–Sư Phạm, thấy cây bách cổ ở núi Thiên Mục mà đại ngộ, được Sư Phạm ấn khả truyền pháp.

Năm Quý Sửu (1253), niên hiệu Bảo Hựu năm đầu, đời vua Lý Tông, Nam Tống, Sư ra trú trì và hoằng pháp tại chùa Long Hưng, Đàm Châu (Trường sa, Hồ Nam) rồi lần lượt trụ tại các chùa Đạo Lâm ở Sơn Tây, Phật Nhật Thiền tự ở Nam Minh (Triết Giang), Hộ Thánh Thiền tự, Quang Hiếu Thiền tự ở Tiên Cư (Triết Giang).

 Năm Kỷ Tỵ (1269), niên hiệu Hàm Thuần thứ 5 đời vua Độ Tông triều Nam Tống, Sư về trú trì Ngưỡng Sơn Thiền tự ở Viên Châu (Nghi Xuân, Giang Tây), đồ chúng đến tham học rất đông. Đến đời Nguyên Thế Tổ (Bột–nhi–chỉ–cân Hốt–tất–liệt) lại càng kính trọng Sư và ban cho Tử y.

Vào năm Đinh Hợi (1287), niên hiệu Chí Nguyên thứ 24 đời vua Thế Tổ triều Nguyên, Sư thị tịch, hưởng thọ 84 tuổi. Tác phẩm có: Tuyết Nham Hòa thượng ngữ lục. Đệ tử nối pháp có ngài Nguyên Diệu.

 

Chuyên đề

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84472
 • Online: 31