Tu tập cho các đạo tràng tại Thiền viện Sùng Phúc

21/10/2014 | Lượt xem: 13568

Lịch tu tập cho các đạo tràng

Thứ bảy hằng tuần:

 

14 giờ 00 : Tọa thiền

15 giờ 30 : Thuyết pháp

 

Thứ bảy cuối tháng âm lịch: Tu tập trọn ngày

 

Buổi sáng

 

07 giờ 00 : Phật tử tập trung về Thiền viện

07 giờ 30 : Khóa lễ sám hối : ( 3 tiếng chuông )

08 giờ 30 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông )

09 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )

09 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )

11 giờ 30 : Thọ trai : ( 3 tiếng bảng )

12 giờ 30 : Chỉ tịnh : (3 tiếng chuông )

 

Buổi chiều

 

13 giờ 30 : Thức chúng : ( 1 hồi 3 tiếng chuông )

14 giờ 00 : Tọa thiền : ( 3 tiếng chuông)

15 giờ 00 : Xả thiền : ( 1 hồi chuông )

15 giờ 30 : Thuyết pháp : ( 3 tiếng chuông )

17 giờ 00 : Hồi hướng – Hoàn mãn

Các bài đã đăng

Trang tin

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 34572
 • Online: 25