Văn Tưởng niệm Quốc sư Vạn Hạnh của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

30/06/2018 | Lượt xem: 2944

Xin giở lại từng trang sử Việt, một điểm nhấn vàng son muôn thưở, tại vùng đất địa linh nhân kiệt, Châu Cổ Pháp tiềm ẩn Đế vương, một nhục thân Bồ tát hiện thân Đại sĩ, Vạn Hạnh đứng đầu muôn hạnh, chốn Không môn học đạo chuyên cần, Chùa Lục Tổ Thiền Ông Đại Giả, hết lòng giáo huấn, đức tính thông minh mẫn tiệp, lão thông Tam học trang nghiêm, thấu lẽ huyền vi, Tổng trì Tam Ma Địa. Bao nhiêu Sấm ký, lời lẽ nói ra đều hợp sấm xưa, truyền thừa ý chỉ.

VĂN TƯỞNG NIỆM QUỐC SƯ VẠN HẠNH

Của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Việt Nam Phật giáo Lịch Đại Tổ sư tác đại chứng minh.

Nam mô Tiêu Sơn đường thượng Lý triều Quốc sư Vạn Hạnh Thiền sư tác đại chứng minh.

Kính bạch Giác linh Tổ sư!

 Xin giở lại từng trang sử Việt, một điểm nhấn vàng son muôn thưở, tại vùng đất địa linh nhân kiệt, Châu Cổ Pháp tiềm ẩn Đế vương, một nhục thân Bồ tát hiện thân Đại sĩ, Vạn Hạnh đứng đầu muôn hạnh, chốn Không môn học đạo chuyên cần, Chùa Lục Tổ Thiền Ông Đại Giả, hết lòng giáo huấn, đức tính thông minh mẫn tiệp, lão thông Tam học trang nghiêm, thấu lẽ huyền vi, Tổng trì Tam Ma Địa. Bao nhiêu Sấm ký, lời lẽ nói ra đều hợp sấm xưa, truyền thừa ý chỉ. 

Lao tâm khổ trí, dạy dỗ học trò, Công Uẩn còn thơ, đến ngày khôn lớn, tài ba thao lược, văn võ song toàn, tiến cử Triều Lê, đảm đang Thân Vệ chức, hết lòng hết sức, phò tá Đại Hành, giữ vững cơ đồ Hoa Lư hưng thạnh, Đại Việt phú cường. Hai cuộc chiến tranh, giữ yên bờ cõi, Nam phương, Bắc hướng một thưở thái bình, nhân dân an lạc, ổn định lâu dài.  

Vào ra cung khuyết, tự tại thong dong, như thỏng tay vào chợ, tham mưu, cố vấn chính trị nhà vua, trụ tích vững kinh đô, đạo đời hòa quyện, một thể vuông tròn, đuốc Đạo vàng son, cơ đồ vĩnh chấn, non sông gấm vóc Thiên thành, đất nước vững bền từ đấy. 

Rồi đến lúc vận nước ngữa nghiêng, quyết tâm thay đổi triều trung, đưa Công Uẩn lên ngôi, mở đầu Triều Lý, hùng cường thịnh trị, hơn ba thế kỷ vàng son, Đại Việt chan hòa Quốc đạo, muôn dân như một, một lòng một dạ ủng hộ minh vương, Triều đình Chính đạo. Quả thật: "Bốn phương ngâm khúc âu ca, Tám hướng vui câu hữu đạo".

Tầm nhìn thế kỷ, muôn thưở về sau, cơ đồ bền vững, đế chế trường tồn, dời đô kiến tạo trung tâm đất nước vững bền muôn thưở. Thăng Long - Hà Nội rồng bay tỏa sáng, đất nước phú cường, ngàn năm văn hiến giữ vững muôn đời, con cháu tiên rồng tiếp tục phát triển nước nhà sánh vai cùng năm châu bốn biển. 

Rồi đến lúc công thành thân thoái, qua bao triều đại, hết lòng vì nước vì dân phục vụ, vô trụ sinh tâm giải thoát, rồi tự tại ra đi, không gì luyến tiếc, xem sự thịnh suy như bóng chớp có không, như bóng trăng in đáy nước. Quả thật: "Trời không cánh nhạn bay qua. Bóng in đáy nước xóa nhòa một khi. Nhạn không để bóng làm chi. Nước không giữ bóng bởi vì vô tâm". Song công đức và đạo nghiệp của Tổ sư vẫn còn sống mãi trong lòng Phật tử Việt Nam, trong trang sử vàng son của Dân tộc và Phật giáo.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 1.000 Quốc sư viên tịch, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam kính cẩn dâng lời tưởng niệm, ôn lại công đức vô vàn của Quốc sư Vạn Hạnh, để tiếp nối truyền thống hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo. Đồng thời, cầu mong Giác linh Quốc sư mật thùy gia hộ, độ trì đất nước Việt Nam, dân giàu nước mạnh, Phật pháp trường tồn đồng hành cùng dân tộc, để từ đó: "Hoa đời hoa đạo đua nhau nở. Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương". 

Kính mong Giái linh Lịch Đại Tổ sư tác đại chứng minh. 

Nam Chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.

Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 30324
 • Online: 32