Vĩnh Long: Lễ tưởng niệm lần thứ 56 ngày viên tịch Tổ sư Khánh Anh

28/02/2017 | Lượt xem: 1000

Trong hai ngày 24-25/02/2017 (nhằm ngày 28-29 tháng Giêng  năm Đinh Dậu), tại Tổ Đình PhÆ°á»›c Hậu (xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh VÄ©nh Long), môn đồ tứ chúng Ä‘ã long trọng tổ chức lá»… tưởng niệm lần thứ 56 ngày viên tịch của Đức Tổ sÆ° thượng Khánh hạ Anh - Thượng thủ Giáo há»™i Tăng Già Toàn Quốc, Pháp Chủ Giáo há»™i Tăng Già Nam Việt, Trụ trì Tổ Ä‘ình PhÆ°á»›c Hậu.

ChÆ° Tôn đức Tăng Ni và nhiều phái Ä‘oàn Phật tá»­ ở các tỉnh thành, các thiền viện thuá»™c Thiền phái Trúc Lâm vân tập về chứng minh và tham dá»±.

Vào lúc 19 giờ ngày Tiên Kỵ, Hoà thượng Thích PhÆ°á»›c Tú - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học VÄ©nh Long, Trưởng ban Tổ chức Lá»… Tưởng niệm Ä‘ã có thời thuyết pháp nói về cuá»™c đời công hạnh và những bài giảng khi còn sanh tiền của Tổ sÆ°.

Tại buổi Lá»… Tưởng Niệm Tổ sÆ°, Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc tiểu sá»­ và công hạnh của Tổ sÆ°. Tiếp Ä‘ó là khóa lá»… Cung tiến giác linh Tổ sÆ°. Buổi lá»… được diá»…n ra trang nghiêm, trọng thể vá»›i lòng kính ngưỡng tràn đầy của chÆ° Tăng ni và Phật tá»­ đối vá»›i bậc Tổ sÆ° dày công khai hoá và chấn hÆ°ng Phật giáo nÆ°á»›c nhà.

Cuá»™c đời của Ngài là má»™t trang sá»­ hào hùng cho cuá»™c chấn hÆ°ng  Phật giáo Việt Nam ở thế ká»· XX.

Lá»… tưởng niệm 56 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Tổ sÆ° thượng Khánh hạ Anh viên mãn trong niềm tri ân sâu sắc của môn đồ, Phật tá»­ nhiều thế hệ.

 Äôi nét về Tổ sÆ° thượng Khánh hạ Anh:

  Hòa thượng Tổ Khánh Anh (1895-1961)

- Thượng thủ Giáo há»™i Tăng già Toàn quốc (1959)

- Pháp chủ Giáo há»™i Tăng già Nam Việt (1957)

- Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955)

- Pháp sÆ° Há»™i Lưỡng Xuyên Phật học Trà Vinh (1935)

- Giáo sÆ° Trường Gia Giáo chùa Giác Hoa - Bạc Liêu (1927)

- Trụ trì chùa Long An (1931), PhÆ°á»›c Hậu (1942), Trà Ôn - VÄ©nh Long

Tổ sanh năm 1895 tại xã Phổ Nhì, huyện Má»™ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; tên đời là Võ Hóa. Xuất gia năm 22 tuổi. Pháp danh ChÆ¡n Húy, pháp hiệu Khánh Anh, thuá»™c dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh. Tổ Ä‘ình Chúc Thánh - Há»™i An. Tổ viên tịch ngày 31 tháng Giêng, Tân Sá»­u (1961) tại chùa Long An - Trà Ôn - VÄ©nh Long. Tổ Khánh Anh là má»™t vị Cao tăng của miền Nam Ä‘ã sản sinh ra má»™t vị đệ tá»­ xuất sắc là Hòa thượng Thích Thiện Hoa cÅ©ng là má»™t bậc Cao tăng thời chấn hÆ°ng Phật giáo; tiếp theo là thế hệ cháu là Hòa thượng Thích Thanh Từ, vị cao tăng Ä‘Æ°Æ¡ng đại.

Nam Mô PhÆ°á»›c Hậu Đường Thượng Tá»± Lâm Tế Chúc Thánh Tứ Thập Thế, Huý ChÆ¡n Quí - Tá»± Đạo Trân - Hiệu Khánh Anh Tổ SÆ° Giác Linh Thuỳ Từ Chứng Giám.

Sau Ä‘ây là 1 số hình ảnh của buổi lá»…

 

 

Tin tức

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872489" 
				and advertisment.end_time>"1526872489"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872489" 
				and advertisment.end_time>"1526872489"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03383
 • Đang online: 27