Ý nghĩa một ngày mới

20/06/2015 | Lượt xem: 2673

Ni sÆ° Hạnh Huệ giảng tại TV Viên Chiếu

Hôm nay, má»™t ngày má»›i Ä‘ã bắt đầu, tôi có toàn quyền sá»­ dụng ngày hôm nay theo cách tôi muốn. Tôi có thể bỏ phí hoặc biến ngày hôm nay trở nên có ích cho mình và cho mọi người. Má»—i việc tôi làm hôm nay đều quan trọng vì tôi Ä‘ã đổi má»™t ngày trong cuá»™c đời mình để thá»±c hiện chúng. Khi ngày mai tá»›i, hôm nay sẽ ra Ä‘i mãi mãi. Mong rằng tôi sẽ không hối tiếc cáigiá tôi Ä‘ã trả cho ngày hôm nay.

Các con thấy câu mở này hay không? Đáng lẽ má»—i ngày mở mắt ra, mình biết mình sống má»™t ngày má»›i và xem mình sẽ sá»­ dụng ngày Ä‘ó của mình nhÆ° thế nào. Đôi khi má»™t ngày cứ lo chÆ¡i Ä‘ùa cho qua thời gian, trong khi mình có quyền sá»­ dụng ngày Ä‘ó cho mình má»™t cách có ý nghÄ©a. Bây giờ các con phát tâm má»—i tháng có má»™t ngày tu. Mình vô Ä‘ây nhÆ° vô "thẩm mỹ viện" sá»­a cho mình đẹp hÆ¡n những ngày qua. Sở dÄ© mình đẹp là nhờ gì? Nhờ mắt, tai, mÅ©i, miệng ngay ngắn...? Đó chÆ°a phải là cái đẹp thật sá»± mà cái đẹp thật sá»± ở thần sắc, tức là mình có cái phần chỉ huy thân xác làm cho mình đẹp hÆ¡n. Nhà Phật gọi thân chúng ta do tứ đại hòa hợp, mà tứ đại là vật chất: thịt, xÆ°Æ¡ng, da, tóc,...NhÆ°ng có má»™t cái khiến cho vật chất này trở thành linh Ä‘á»™ng, nếu không mình chỉ là xác chết. Con người của mình không chỉ có hồn không hoặc xác không, mà là phối hợp giữa hồn và xác. Và cái hồn Ä‘ó sá»­ dụng cái xác để biểu lá»™ tính chất của nó. Má»—i người sẽ có má»™t phần gọi là tinh thần. Mình phải làm sao cho phần tinh thần sai khiến được phần thân xác bên ngoài trở thành má»™t vật sáng chói. Các con làm sao để người ta nhìn vô mình, thấy có má»™t vẻ sáng sủa. Mình đẹp, có nghÄ©a những người chung quanh đến vá»›i mình họ hoan há»· vui vẻ, chứ không có nghÄ©a nhờ son phấn má»›i đẹp. Chúng ta sẽ có má»™t cái đẹp do tâm chúng ta ánh ra bên ngoài. Chúng ta vào Ä‘ây là để tập làm đẹp. Người đẹp là người không nói lời thô tục, không nói những câu khó nghe. Mình tập cho thân làm những Ä‘iều tốt, miệng nói những Ä‘iều tốt và trong tÆ° tưởng chỉ nghÄ© những Ä‘iều tốt đẹp. NhÆ° vậy mình có trở thành người đẹp không? Mình phải trở thành những người đẹp, có nghÄ©a là không phải hối hận, áy náy trong lòng. Khi làm Ä‘iều gì xấu, lúc làm thì vui thích nhÆ°ng sau Ä‘ó lÆ°Æ¡ng tâm cắn rứt, cho nên rất khổ. Tốt hÆ¡n, đừng làm thì tâm sẽ an ổn.

Tập tu nhÆ° vậy các con sẽ thấy hóa ra lâu nay mình có nhiều ý tưởng không được đẹp, những lời nói không được hay, mình sẽ nói con không cố ý, tá»± nhiên lúc Ä‘ó nó bật ra. Có khi mình làm những việc mình không biết là trúng hay trật.

Ngày các con vô Ä‘ây tập tu sẽ thấy không gian khác ngày thường. Thời gian trong má»™t ngày rất khít khao, không rảnh để suy nghÄ© này kia. Các con phải nghÄ© nhÆ° vầy. Vô chùa là bỏ hết mọi chuyện ở nhà, sống vá»›i má»™t không khí lạ, má»™t thời gian lạ. Và bây giờ mình phải sống má»™t cách khác lạ nữa. Tức là làm chậm tất cả mọi việc, nói nhỏ lại má»™t tí, Ä‘i chậm lại má»™t tí, bá»›t lắc lÆ°. Còn khi ngồi thiền, ngồi im sẽ ngồi im hoài, nếu không ráng giữ, cứ nhúc nhích thì nó bắt mình nhúc nhích hoài. Các con có cảm nhận được vậy không? NghÄ©a là có lúc Ä‘ang ngồi yên bá»—ng nhiên mình ngó tá»›i ngó lui thì đầu mình tá»± Ä‘á»™ng cứ ngó hoài, rồi suy nghÄ©: Sao thì giờ lâu hết quá? Rồi nhìn chung quanh coi có ai giống mình không? Có những cái khó khăn nhÆ° vậy, các con phải ráng. Thấy rằng trong người mình có những thứ nó muốn cho mình làm những cái gì mình không muốn làm. Mình cÅ©ng muốn ngồi yên, nhÆ°ng tại sao lúc Ä‘ó chân tay mình không chịu yên nữa. Nó bắt đầu mệt. Mình cÅ©ng ráng ngồi, nhÆ°ng rồi không được, cÅ©ng cứ nhìn chá»— này má»™t chút kia má»™t chút. Cho nên, các con thấy, thân của mình rất khó kiểm soát. Đó là chÆ°a kể má»—i đứa có những thói quen khác nhau mà không tá»± kiểm soát được. Bây giờ có được ngày nay để mình tập. Làm chậm hết mọi sá»±, sẽ thấy mình có rất nhiều hành Ä‘á»™ng dÆ° thừa nhÆ°: Đi Ä‘ánh đằng xa nhiều quá, hoặc bÆ°á»›c dài quá, Ä‘á chân cao quá... mấy thứ Ä‘ó vô chùa phải học. Cho nên các con thấy vô tu cá»±c lắm chứ không Ä‘Æ¡n giản. Phải tập oai nghi, cách Ä‘i đứng ngồi nằm. Làm việc gì cứ chú tâm vào việc làm của mình, không cần để ý đến người chung quanh. Ví dụ khi các con ăn là chỉ có ăn. Ä‚n má»™t cách chậm rãi và ý thức từng muá»—ng cÆ¡m, không nhìn bên cạnh không nhìn ai hết, không được nói chuyện. Tất cả mọi việc đều làm nhẹ nhàng, từ tốn. Thầy nhắc lại, làm chậm tất cả mọi việc, Ä‘i đứng chậm. Thường thì mình không sống vá»›i bÆ°á»›c chân hiện tại, cứ lo ngóng mình sẽ tá»›i Ä‘âu Ä‘ó. Hay khi Ä‘ang Ä‘i mình nghÄ© tá»›i chuyện này chuyện nọ nên bị phân tâm. Thiền tạm gọi là tập trung tÆ° tưởng trong ngay giờ phút này và nÆ¡i này, tức làm mình sống vá»›i thân và tâm tại ngay chá»— này, không nghÄ© Ä‘ông nghÄ© tây gì hết. Mọi chuyện ở nhà hãy đợi ra khỏi cổng rồi nghÄ©. Mình sống từng giây từng phút trong chùa này, các con coi nhÆ° ở thế giá»›i khác được không? Đừng thèm lo nghÄ© bất cứ chuyện gì, mình lo tập luyện từ thân tá»›i tâm. Làm việc chậm rãi, suy nghÄ© chậm rãi. Các con ngồi thiền tập đếm hÆ¡i thở từ 1 đến 10. Tại sao đếm? Vì tâm của mình chạy rất xa cho nên mình lôi nó lại. Đếm hÆ¡i thở là má»™t cách cá»™t tâm, cho nên không cần đếm nhiều, chỉ cần đếm đến 10. Tuy vậy tâm cÅ©ng sẽ chạy rất mau, phải lôi lại, lôi lại. Má»™t là cá»™t hÆ¡i thở, hai là ý thức được hÆ¡i thở của mình, lúc này má»›i thấy hóa ra nói không theo ý mình mà có chÆ°Æ¡ng trình riêng của nó. Nếu bây giờ các con nói "Hít vô không thở ra" thì được bao lâu? Không được, phải thở ra. Và thở ra mà không hít vô cÅ©ng không được. Thở ra má»™t hồi nó bắt mình phải hít vô. Cho nên cả hÆ¡i thở mình cÅ©ng không làm chủ được, chỉ làm chủ được má»™t khúc nào Ä‘ó thôi. Không hít không thở thì chết. Đời sống mình qua hÆ¡i thở thôi, thay đổi liên tục và rất ngắn. Bây giờ nói mình ngồi yên, thì ngoài hÆ¡i thở ra có những thứ không yên trong con người mình. Chẳng hạn tim không ngừng đập, máu không ngừng chảy, phổi, bao tá»­, ruá»™t cÅ©ng không ngừng co bóp... tất cả mọi thứ đều hoạt Ä‘á»™ng mà mình không hề biết. Hoạt Ä‘á»™ng trong người mình mà mình không biết, trong khi mình biết đủ mọi thứ bên ngoài. Vá»›i má»™t vật không biết mà mình nói " tôi Ä‘ây " có được không? Trong khi tôi không biết gì về tôi. Thành ra thân này không phải là mình. Đức Phật bày ra cách này để mình ý thức được nhiều thứ. XÆ°a nay mình vẫn gọi nó là tôi, trong khi những thứ này không phải là tôi. Bây giờ mình bị nghiệp lôi phải nhận cái thân, giống nhÆ° mua má»™t cái xe, tốt hay xấu tùy mình giàu hay nghèo. Xe chạy được má»™t thời gian rồi hÆ°, nếu mình để dành tiền sẽ được xe khác tốt hÆ¡n, nếu ăn xài hết tiền thì tụt xuống Ä‘i bá»™. Cho nên má»—i ngày chúng ta sống là má»—i ngày phải góp vốn mà sắm xe má»›i. Mặc dù xe bây giờ không biết xài bao lâu, nhÆ°ng Ä‘ã có thì phải đến lúc hÆ°. Đây là Ä‘iều bắt buá»™c. Mình nên nghÄ© Ä‘ây là dụng cụ cho tâm chúng ta sá»­ dụng, nó không phải là mình. Mình cÅ©ng ráng bảo vệ cho nó tốt để sá»­ dụng lâu lâu, học hỏi được nhiều thứ, và làm được những gì tốt đẹp, để sắm dụng cụ khác tốt hÆ¡n mà tiếp tục Ä‘i.

Má»—i ngày nên ý thức sá»± quan trọng của nó, bởi vì khi nó Ä‘ã qua không bao giờ lấy lại được. Trong ngày này, má»—i giây má»—i phút các con đều tu tập dần dần, cố gắng ná»— lá»±c để má»—i lúc má»—i đẹp ra. Mình thành người tốt trong xóm làng thì bảo đảm ba má các con sẽ vui lòng, Mình cÅ©ng là công dân của má»™t nÆ°á»›c, mình không Ä‘óng góp gì to lá»›n hết thì cứ làm tốt, từng người làm tốt thì Ä‘ã Ä‘óng góp cho xã há»™i rồi. Đúng không?

 

Các bài mới

Các bài đã đăng

Thiền với tuổi trẻ

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872877" 
				and advertisment.end_time>"1526872877"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872877" 
				and advertisment.end_time>"1526872877"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin má»›i

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03386
 • Đang online: 22