Ý nghĩa Phật Đản trong quan niệm của người Phật tử tại gia

21/05/2015 | Lượt xem: 1596

ChÆ°Æ¡ng trình Đại lá»… Phật đản PL2556 tại Hà Ná»™i, từ ngày 08 đến 15 tháng 04 năm Nhâm Thìn (Tức 28/04-05/05/2012) tại Chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung Æ°Æ¡ng GHPGVN, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Ná»™i Ä‘ã diá»…n ra 3 thời khóa thuyết giảng giáo lý Phật Pháp cho toàn thể Phật tá»­ và nhân dân tham dá»± Đại lá»… kính mừng Đức Phật đản sinh.
Tối ngày 12 tháng 4 AL ( nhằm ngày 02/5/2012), ĐĐ. Thích Tâm Thuần- Ủy viên Ban Hoằng Pháp TW- Phó Ban Hoằng Pháp THPG Hà Ná»™i, Trụ trì TVTL Sùng Phúc Ä‘ã thuyết Pháp cho Ä‘ông đảo thính chúng Ä‘ón nghe vá»›i chủ đề “Ý nghÄ©a lá»… Phật đản trong tâm nguyện của người Phật tá»­ tại gia”. 


BBT xin giá»›i thiệu bài thuyết pháp của Đại đức
Kính thÆ°a toàn thể các quí vị Phật tá»­ có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp để chào mừng ngày lá»… Phật đản Phật lịch 2556 và kính mừng 2636 năm ngày Đức Từ phụ đản sinh. Chúng ta đều biết Đức Phật sinh ra đời là Ä‘em lại sá»± an vui cho nhân loại, chÆ° thiên và loài người. Là Phật tá»­ nhiều lần tham dá»± lá»… Phật đản, kính mừng Ngài đản sinh, má»—i lần nhÆ° vậy, toàn thể Phật tá»­ có suy ngẫm, ấn tượng gì để sách tấn chúng ta trên con đường tiến tu giải thoát, Ä‘ã tinh tấn tu tập để cảm nhận được giá trị siêu thoát của đạo Phật đến Ä‘âu? Đó là Ä‘iều mà chúng ta cần phải suy ngẫm?

Là má»™t người đệ tá»­ Phật, chúng ta cần tìm hiểu thấu Ä‘áo  lịch sá»­ về đạo Phật, nguyện quy y Tam bảo để “diệt tá»™i hằng sa”, chiêm ngưỡng Tam Bảo để “phÆ°á»›c tăng vô lượng”, nÆ°Æ¡ng tá»±a Phật để tiêu trừ nghiệp khổ, tăng phÆ°á»›c lành, má»—i lần dá»± đại lá»… là má»—i lần được thấm nhuần đạo Pháp, hiểu sâu về lịch sá»­ đức Phật, về giáo pháp, từng bÆ°á»›c tiến tu để cảm nhận sá»± an lạc trọn vẹn, Ä‘ó là nhiệm vụ cao cả của người đệ tá»­ Phật.

Qua hình ảnh Phật đản sinh và lời khai thị của Phật lúc đản sinh để giúp chúng ta có cái nhìn, định hÆ°á»›ng rõ ràng muốn thoát khổ phải luôn quán để thấy được bản chất vạn hữu là má»™ng, là huyá»…n, là má»™t giấc má»™ng dài, chỉ có vậy chúng ta má»›i có thể hi sinh mình vì người, há»· xả được những Ä‘iều khó há»· xả, cảm thông được những Ä‘iều khó cảm thông, bình an trứơc sá»± được mất, Ä‘ó là giá trị cuả cái nhìn chánh kiến, cái nhìn Ä‘úng đắn để hết chấp, hết chấp là hết khổ. Chúng ta tin nhận rằng chỉ những ai hiểu được cái ta chân thá»±c là tối tôn má»›i có thể an ổn tá»± tại, không bị chi phối bởi sinh già bệnh chết.

Bởi vậy, má»—i lần tham dá»± lá»… Phật đản, trong tinh thần biết Æ¡n chÆ° Phật “đền Æ¡n chÆ° Phật là Æ¡n chẳng đền, giáo hóa chúng sinh là đền Æ¡n Phật”, chúng ta cần phát nguyện thiết tha, chí thành tinh tấn hÆ¡n nữa, ná»— lá»±c hÆ¡n nữa, giữ gìn các phạm hạnh, từng bÆ°á»›c bỏ các nghiệp xấu dở, tăng trưởng thiện pháp, tu tập hạnh há»· xả, từng bÆ°á»›c nếm trải qua tinh thần giác ngá»™ giải thoát để đền Æ¡n chÆ° Phật, thá»±c hiện hoài bão đức Phật. Phật Ä‘ã từng nói: “biển chỉ có duy nhất má»™t vị mặn, còn đạo của ta chỉ có duy nhất má»™t vị là giải thoát”. Học Phật để giác ngá»™, giác ngá»™ là để thoát khổ. Trong lá»… Phật đản này, người con Phật chúng ta phấn khởi phát nguyện Ä‘oàn kết, hòa hợp, thÆ°Æ¡ng yêu quý kính, sẵn sàng thông cảm, tha thứ và sách tấn nhau để tiến tu đạo giải thoát, để đền Æ¡n chÆ° Phật; ngoài ra chúng ta còn giáo hóa, hÆ°á»›ng dẫn cho những người xung quanh mình, ví nhÆ° khi Ä‘i tham dá»± lá»… Phật đản về, má»—i lần nghe Pháp là má»—i lần chúng ta phát huy thiện pháp, để khi về nhà, chúng ta có má»™t cái gì cao quí để tặng lại cho những người thân yêu của mình. TrÆ°á»›c kia có thể chúng ta hay nói lời hung dữ, dối trá, mang nhiều tật dở, dá»… buồn, dá»… khổ nhÆ°ng khi Ä‘ã má»—i lần Ä‘i chùa về, sáng tỏ được chân lý, được nghe giáo lý, chúng ta gặp cái Ä‘áng buồn mà không buồn, cái Ä‘áng khổ mà không khổ, cái Ä‘áng giận mà không giận, bá»›t Ä‘i cái khổ, Ä‘ó là trí tuệ siêu thoát của đạo Phật mà trí tuệ thế gian không có được, khiến mọi người bà con hàng xóm khi nhìn vào thấy rằng bác Ä‘ó khi Ä‘i chùa về Ä‘ã khác hÆ¡n xÆ°a, tinh thần Ä‘ã thay đổi, biết nhẫn nhịn thông cảm vá»›i người xung quanh, biết yêu thÆ°Æ¡ng há»· xả hÆ¡n vá»›i những người khó há»· xả được, Ä‘ó chính là thành quả để chúng ta dâng lên cúng dường đại lá»… Phật đản, là cách để bày tỏ tấm lòng biết Æ¡n và đền Æ¡n chÆ° Phật.

Ngay Ä‘ây, Thầy cÅ©ng khuyến tấn Phật tá»­ phát nguyện trÆ°á»›c đức Phật má»—i lần tham dá»± lá»… Phật đản: Chúng con nguyện Ä‘i theo dấu chân Ngài, con nguyện Ä‘em ánh sáng trí tuệ mà Ngài truyền đạt, truyền đạt lại cho tất cả mọi người xung quanh để cùng nhau được bình an hạnh phúc. Đó là tinh thần của người đệ tá»­ Phật trong ngày lá»… Phật đản. Còn nếu chúng ta chỉ thấy vui khi ở buổi lá»… đến khi về nhà lại quanh quẩn vá»›i những buồn lo, được mất khen chê hay dở, không có ấn tượng gì sâu sắc về ngày lá»… Phật đản thì chÆ°a phải là biết Æ¡n và đền Æ¡n Phật. Phật nói: “Người nào biết Æ¡n và đền Æ¡n ta thì tuy xa ta nhÆ°ng ta luôn ở bên người ấy. Người nào không biết Æ¡n, đền Æ¡n thì người Ä‘ó tuy ở bên cạnh ta nhÆ°ng lại xa ta”. Chúng ta cần suy nghÄ© chúng ta ấn tượng về ngày Phật đản nhÆ° thế nào? Sẽ làm thế nào để biết Æ¡n, đền Æ¡n Phật, sá»­a đổi bá»›t tính dá»… buồn khổ, cáu gắt, không nói lời dối trá, Ä‘ó là chúng ta tÆ° duy, thá»±c tập, cảm nhận sá»± siêu thoát, chia sẻ vá»›i mọi người đạo Phật.

Các Phật tá»­ hãy luôn học gÆ°Æ¡ng hạnh của Đức Phật: Đối vá»›i người làm khổ mình nhất, vu oan giáng họa cho mình nhất, Phật không chỉ há»· xả bình thường mà Ä‘ã hồi hÆ°á»›ng công đức để người làm ác chuyển đổi tâm ác để họ phục thiện. Các Phật tá»­ Ä‘ã làm được Ä‘iều Ä‘ó chÆ°a? Các quí vị Phật tá»­ Ä‘ã từng nguyện hồi hÆ°á»›ng công đức hôm nay Ä‘i chùa này cho những người làm mình khổ, khiến mình giận chÆ°a? Vậy thì hôm nay các quí vị hãy hồi hÆ°á»›ng, nguyện Ä‘em công đức này hÆ°á»›ng về người Ä‘ã làm con khổ, người khiến con giận, để họ có phÆ°á»›c duyên lành và làm ăn gì cÅ©ng tốt hết.

Nhân buổi hôm nay, Thầy cÅ©ng khuyến tấn các Phật tá»­ cùng nhất tâm phát nguyện học hỏi Phật pháp, thấm sâu và tu tập nhiều hÆ¡n trÆ°á»›c kia. Đặc biệt, trong mùa an cÆ° kiết hạ này, bên cạnh việc há»™ trì cúng dường Tam Bảo, Phật tá»­ còn cần ná»— lá»±c tinh tấn để ứng dụng trong đời sống hàng ngày, Ä‘em giáo lý Ä‘ó truyền cho mọi người. Đó má»›i thá»±c sá»± là người con Phật hoằng truyền Phật pháp, không chỉ nghÄ© đến mình mà còn nghÄ© tá»›i cha mẹ mình, ông bà mình, con cháu mình làm sao cùng nhau tu tập hạnh giải thoát, muốn nhÆ° vậy chúng ta phải ná»— lá»±c tu tập đức hạnh cao cả hÆ¡n nữa, để gia Ä‘ình thấy được sá»± thay đổi tốt đẹp của chúng ta sau má»—i lần Ä‘i chùa về, bá»›t Ä‘i cái dở nhÆ° tật đố, kiêu căng, sân hận, ích kỉ nhỏ nhoi, biết sống hiền lành, tha thứ, tăng trưởng thiện Pháp. Đó là tinh thần siêng năng, tinh tấn, chuyên nhất Ä‘úng chánh Pháp.

Cuối cùng, Thầynguyện cầu Hồng Ân Tam bảo gia há»™ cho những người có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay đầy đủ trí tuệ sức khỏe để tu học, dÅ©ng mãnh tinh tấn, mối ngày có thêm duyên lành, gia Ä‘ình an vui hạnh phúc, được thành tá»±u tâm nguyện lành.

Các bài mới

Các bài đã đăng

Chuyên đề

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872794" 
				and advertisment.end_time>"1526872794"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872794" 
				and advertisment.end_time>"1526872794"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03385
 • Đang online: 19