LATEST ARTICLES

NGÀY TU AN LẠC – ONLINE

0
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa quý Phật tử! Hơn ba tháng ròng rã trôi qua, kể từ khi cơn...

THIỆN NGUYỆN TRỢ GIÚP NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH BỊ ẢNH...

0
Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay trợ giúp các tỉnh, các khu vực đang vượt khó chống dịch Covid-19 trong đợt...

LỄ RÓT ĐỒNG ĐÚC TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

0
Hình tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với bình cam lồ mát ngọt trên tay và nhành dương liễu đã ăn sâu vào...

LỄ KHAI PHÁP PL2565 – DL2021

0
Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Trong suốt hơn 49 năm...

HỌP BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM –...

0
Ngày 12/04/2021 (01.04 Tân Sửu), tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Ban điều hành Thiền phái Trúc Lâm Việt...

MỜI HỌP BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN PHÁI TRÚC LÂM PHÍA BẮC...

0
BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM BAN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC Trân trọng kính mời: Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni trụ...

MÙA XUÂN MIÊN VIỄN

0
I. THẾ GIAN KẸT TRONG THỜI GIAN VÔ THƯỜNG Nói mùa xuân miên viễn là muốn gợi lại một cái gì mà người người đang...

CHÂN LÝ THOÁT RA VỚI SƠ TỔ TRÚC LÂM

0
I. DẪN NHẬP  “Thoát trần một gót thiên nhiên, Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.” (Cung Oán Ngâm Khúc, Nguyễn Gia Thiều). Có thực hành lối...