Infinite Load Articles

NGÀY TU AN LẠC – ONLINE

0
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa quý Phật tử! Hơn ba tháng ròng rã trôi qua, kể từ khi cơn...

THIỆN NGUYỆN TRỢ GIÚP NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH BỊ ẢNH...

0
Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay trợ giúp các tỉnh, các khu vực đang vượt khó chống dịch Covid-19 trong đợt...

LỄ RÓT ĐỒNG ĐÚC TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

0
Hình tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với bình cam lồ mát ngọt trên tay và nhành dương liễu đã ăn sâu vào...

LỄ KHAI PHÁP PL2565 – DL2021

0
Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Trong suốt hơn 49 năm...

HỌP BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM –...

0
Ngày 12/04/2021 (01.04 Tân Sửu), tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, Ban điều hành Thiền phái Trúc Lâm Việt...

MỜI HỌP BAN ĐIỀU HÀNH THIỀN PHÁI TRÚC LÂM PHÍA BẮC...

0
BAN QUẢN TRỊ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM VIỆT NAM BAN ĐIỀU HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC Trân trọng kính mời: Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni trụ...

TIN NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

HOT NEWS