Trang chủ
Giới thiệu
Thông báo
Thanh quy thiền viện
Tin tức
Thiền với tuổi trẻ
Tu học
Thư viện hình ảnh
Thư viện sách

Công đức của tâm thanh tịnh
Câu hỏi:

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật

Kính bạch thầy!

Khi con hành thiền tại Thiền viện, các thầy có nói tâm thanh tịnh có công đức rất lớn. Con vẫn chưa hiểu rõ lắm tại sao tâm thanh tịnh lại có công đức lớn và công đức ấy có lớn hơn việc bố thí hay không? Con xin cảm ơn thầy.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!
 

Câu trả lời
Con thân mến!
Trước hết con phải phân biệt "phước đức""công đức".
Ngày xưa tại Trung hoa, vua Lương Võ Đế là một ông vua Phật tử, rất thuần thành và là một trong những vị đại hộ pháp trong lịch sữ Phật giáo; khi gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma ông hỏi: "Những việc làm của Trẫm như đúc chuông, tô tượng, xây chùa, độ Tăng... có công đức gì không?" thì được Tổ trả lời là trọng không công đức. Và Vua Lương Võ Đế đã bị sốc nặng.
Những việc làm như bố thí cúng dường sẽ tạo nên phước báo hữu lậu, gọi là phước đức. Đây chỉ là phước báo của cõi trời và người
Phước hữu lậu tuy nhiều, tuy to lớn nhưng nếu không giác ngộ, giải thóat thì một ngày nào đó cũng sẽ hết. Không giúp cho chúng ta đạt được kết quả sau cùng của việc tu tập là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Khi tu tâp thiền định là chúng ta đã gieo nhân vô lậu, sẽ sản sinh ra công đức vô lậu. Gieo nhân giải thoát thì sẽ gặt quả Niết bàn an vui.
Một giờ một phút, chúng ta trở về với nguồn tâm trong lặng của mình thì đó mới chính là công đức, không có một thứ phước báo hữu lậu nào có thể sánh được.
Chúng ta phải xem phước đức như võ sò, và công đức (do tu tập) như vàng ròng.
Tuy nhiên Phật là bậc Phước Trí vẹn toàn (phước đức và trí tuệ đều đầy đủ), chúng ta cũng cần phải tích tụ phước đức để được thuận lợi hơn trên bước đường tu tập. Người thiếu phước sẽ rất khó tu, trên đường tu sẽ rất nhọc nhằn vất vã.
Chúc con tinh tấn tu thiền định và tạo tác nhiều phước đức hơn nữa.

Hòa thượng Ân sưĐại đức trụ trì


Dự án xây dựng nhà tổ


Phương pháp tọa thiền

Thư viện sách

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

Chúng ta có 1 khách trực tuyến