HT. Thích Thông Phương

Lượt xem: 23549

HT.Thích Thông Phương - Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Trụ trì các Thiền viện: TVTL Phụng Hoàng Đà Lạt, TVTL Yên Tử và TVTL Chánh Giác-Tiền Giang.

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 75241
  • Online: 26