TT.Thích Thông Quán

Lượt xem: 5804

TT.Thích Thông Quán - Trưởng lão Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Giáo Thọ Sư TVTL Sùng Phúc

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập: 71665
  • Online: 24