Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 7): Thính pháp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 7): Thính pháp

11/01/2018

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng Hoàng - Đà Lạt 7. Thính Pháp Sa Di Học Xứ ghi: “Pháp có năng lá»±c trợ đạo nên cần phải nghe. Tâm tông của chÆ° Phật đầy khắp trong Pháp tạng, dù tá»± tánh vốn thông ắt cần phải nhờ thầy truyền dạy. Cho nên lúc giảng pháp, giảng Tỳ-ni ...

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 6): Phép Lễ Bái

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 6): Phép Lễ Bái

08/01/2018

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng Hoàng - Đà Lạt 6. Phép Lá»… Bái Theo Thích Môn Qui Kính có ghi: “Đầu mà tiếp xúc vá»›i chân Phật là nghi thức chính của lá»… bái. ‘Đầu diện lá»… túc’ hoặc ‘đảnh lá»… Phật túc’ có nghÄ©a là cái đầu mình lá»… dÆ°á»›i chân Phật. Vì chá»— cao nhất ...

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 20. Tổ thứ 20 XÀ DẠ ĐA TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ VIII sau Phật Niết Bàn)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 20. Tổ thứ 20 XÀ DẠ ĐA TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ VIII sau Phật Niết Bàn)

08/01/2018

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch Ngài người Bắc-Ấn, trÆ°á»›c Ä‘ã sẵn lòng mến đạo, thông hiểu đạo lý. NhÆ¡n du lịch miền Trung-Ấn gặp Tổ CÆ°u-Ma-La-Đa, Ngài nhờ giải nghi, rồi phát tâm xuất gia.

Xem tiếp

Giải thoát tri kiến

Giải thoát tri kiến

08/01/2018

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng I. TRI KIẾN MÊ LẦM Đề tài nói chuyện là “Giải Thoát Tri Kiến”, tức giải thoát những cái thấy, cái biết theo sá»± mê mờ trói buá»™c, trả về cho cái thấy biết tá»± tại Ä‘úng nhÆ° thật. 

Xem tiếp

Mời dự Lễ tạ pháp năm Đinh Dậu

Mời dự Lễ tạ pháp năm Đinh Dậu

08/01/2018

Vào ngày Thứ bảy 27 tháng 11 năm Đinh Dậu (13.01.2018), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Lá»… tạ pháp tổng kết má»™t năm tu học của đạo tràng và Ä‘Æ°a ra các chÆ°Æ¡ng trình tu học má»›i cho năm tiếp theo. Sau lá»… tạ pháp, vào buổi chiều là cuá»™c thi giáo ...

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 19. Tổ thứ 19 CƯU MA LA ĐA TÔN GIẢ (Đầu thế kỷ VIII sau Phật Niết Bàn)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 19. Tổ thứ 19 CƯU MA LA ĐA TÔN GIẢ (Đầu thế kỷ VIII sau Phật Niết Bàn)

05/01/2018

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch Ngài dòng Bà-la-môn ở nÆ°á»›c Nguyệt-Chí. Gia Ä‘ình Ngài trÆ°á»›c kia giàu có, song cha Ngài vì bịnh tham tiếc chỉ má»™t bề bo bo giữ của. NhÆ¡n việc con chó nằm ngoài rèm, gặp Tổ Già-Da-Xá-Đa giải nghi, Ngài phát tâm theo đạo Phật, xuất gia thọ ...

Xem tiếp

 Tiến trình huân tu và thành đạo của Đức Phật dưới cội Bồ đề

Tiến trình huân tu và thành đạo của Đức Phật dưới cội Bồ đề

01/01/2018

HT Thích PhÆ°á»›c Tú I. TIẾN TRÌNH HUÂN TU 1. Quán hÆ¡i thở ( Phỏng theo kinh Saccaka – Trung Bá»™ - Trang 531) - Theo hÆ¡i thở diệt niệm Sau khi ngồi vào gốc cây Pin-pa-la, Sa-môn Cù-Đàm  tá»± nghÄ©:” Ta hãy ngậm miệng cong lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngá»± tâm, ...

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 5): Tùy chúng thực

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 5): Tùy chúng thực

27/12/2017

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng Hoàng Đà Lạt 5.Tùy Chúng Thá»±c “Nghe tiếng kiềm chùy phải sá»­a sang y phục” Sa Di Học Xứ ghi: “Tùy chúng nghÄ©a là người xuất gia nên phải má»—i má»—i theo chúng. Cổ Đức nói: Tùy chúng được giải thoát, mà có tám giải thoát.”

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - . 18. Tổ thứ 18 GIÀ DA XÁ ĐA TÔN GIẢ (Cuối thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - . 18. Tổ thứ 18 GIÀ DA XÁ ĐA TÔN GIẢ (Cuối thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

27/12/2017

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch Ngài họ Uất-Đầu-Lam ở nÆ°á»›c Ma-Đề, cha hiệu Thiên-Cái, mẹ là PhÆ°Æ¡ng-Thánh. Bà PhÆ°Æ¡ng-Thánh thọ thai, má»™t Ä‘êm má»™ng thấy có người cầm cái gÆ°Æ¡ng báu đến nói: “Tôi đến”. Bà chợt tỉnh giấc, nghe toàn thân nhẹ nhàng thanh thản, khác hÆ¡n ngày thường. Trong nhà có ...

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 17. Tổ thứ 17 TĂNG GIÀ NAN ĐỀ TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 17. Tổ thứ 17 TĂNG GIÀ NAN ĐỀ TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

24/12/2017

 HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch Ngài là hoàng-tá»­ con vua Bảo-Trang-Nghiêm ở thành Thất-La-Phiệt. Ngài sanh chÆ°a bao lâu Ä‘ã biết nói, mà thường nói việc Phật pháp. Năm bảy tuổi, Ngài chán thú vui ở đời, cầu xin xuất gia.

Xem tiếp

Tổ sư Thiền và lời dậy của Chư Tổ: 16. Tổ thứ 16 LA HẦU LA ĐA TÔN GIẢ (Đầu thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

Tổ sư Thiền và lời dậy của Chư Tổ: 16. Tổ thứ 16 LA HẦU LA ĐA TÔN GIẢ (Đầu thế kỷ VII sau Phật Niết Bàn)

24/12/2017

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch Ngài dòng Phạm-Ma ở nÆ°á»›c Ca-Tỳ-La. Thuở nhỏ Ä‘ã có sẵn lòng má»™ đạo. Khi lá»›n do cÆ¡ duyên trong vườn có cây mọc nấm, Tổ Đề-Bà giải thích nhÆ¡n do, mà Ngài được xuất gia. Sau khi được truyền tâm ấn, Ngài thống lãnh đồ chúng du ...

Xem tiếp

Nền tảng ban đầu

Nền tảng ban đầu

23/12/2017

ĐĐ.Thích Tâm Hạnh Tháng bảy, mÆ°a ngâu. Chúng tôi đến Thường Chiếu gặp lúc cÆ¡n mÆ°a chiều vừa ập tá»›i. Thoáng thấy lần đầu mà cảm giác nhÆ° Ä‘ã thân quen. Sung sÆ°á»›ng, hân hoan vì Ä‘ã được đến má»™t nÆ¡i hằng lâu từng mÆ¡ Æ°á»›c. NhÆ°ng không thiếu những bồn chồn, lo sợ bởi không ...

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 4): Nhập chúng

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 4): Nhập chúng

23/12/2017

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng hoàng Đà Lạt 4.Nhập Chúng “Là chẳng được tranh chá»— ngồi, chẳng được ngồi chá»— cao xa, kêu nhau nói cười. Trong chúng có sÆ¡ thất oai nghi phải giấu kỹ, bày cái pháp lành.”  

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 3): Theo Thầy ra đi

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức (Phần 3): Theo Thầy ra đi

23/12/2017

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng Hoàng Đà Lat 3. Theo Thầy ra Ä‘i “Chẳng được trải qua nhà người khác. Tức là phải Ä‘i chánh niệm, thu thúc sáu căn.” Sa Di Học Xứ, Tổ Tuyên Luật SÆ° dạy:

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 2): Phép thờ Thầy

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 2): Phép thờ Thầy

19/12/2017

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Phụng Hoàng - Đà Lạt 2. Phép Thờ Thầy Thờ thầy thì phải làm gì? Phải dậy sá»›m. Thiền sÆ° Đạo Giản núi Vân CÆ° ở Nam Khang, triều Tống, ban đầu tham kiến Thiền sÆ° Đạo Ưng. Đạo Ưng Ä‘àm thoại vá»›i ngài ba ngày Ä‘ã tán thán căn khí của ...

Xem tiếp

Trang tin

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872326" 
				and advertisment.end_time>"1526872326"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1764,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="trang-tin"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872326" 
				and advertisment.end_time>"1526872326"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="trang-tin"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1764,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03383
 • Đang online: 26

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo bottom" 
				and advertisment.start_time<"1526872329" 
				and advertisment.end_time>"1526872329"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,10
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1765,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="trang-tin"
				and advertisment.region = "Quảng cáo bottom" 
				and advertisment.start_time<"1526872329" 
				and advertisment.end_time>"1526872329"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,10
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="trang-tin"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1765,
run() at index.php:17