Các bài giảng Phổ thông ( Phần 1) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 01/11/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3263

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69

Các bài giảng phổ thông 1:

01-04: Cái biết sờ sờ

05-08: Con đường trở về

09-11: Năm thứ trói buộc

12-16: Ứng dụng Lý nhân quả

17-19: Tức tâm tức Phật

20-23: Nói chuyện với Đoàn công giáo

24-26: Ý nghĩa tu tâm

27-29: Học thiền như thế nào

30-33: Phải quý tiếc hiện tại

34-38: Trở lại nguồn tâm

39-42: Chẳng lầm nhân quả

43-50: Học đạo cần biện rõ công phu

61-63: Thấy biết đúng như thật

65-70: Tính chấp ngã

71-78: Yếu chỉ minh tâm

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 30025
 • Online: 29