Các bài giảng Phổ thông ( Phần 5) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 08/11/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3636

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

1-3: Mỗi người một cái tôi

4-6: Tâm hạnh giải thoát của người xuất gia

7-11: Sống trở lại gốc

12-13: Tâm xuân

14-16: Ý nghĩa trở về tánh giác

17-19: Sống vươn lên

20-22: Thiền con đường thể nghiệm chân lý

23-26: Chí xuất trần

27-29: Hãy quý tiếc hiện tại

30-33: Đức  Phật ở trong ta

34-36: Tu tâm

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 75063
 • Online: 42