Các bài giảng tại Khóa tu Bồ tát hạnh Lần thứ IV - tháng 9/2016 - Các Giảng Sư

Ngày đăng: 10/09/2016

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3827

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1.Khai mạc Khóa tu Bồ tát hạnh lần thứ IV.

2.  Khai thị chúng sáng 3.9.2016 – TT.Thích Thông Quán

3 . Truyền bát quan trai giới ngày 3.9.2016 – Các giảng sư

4. Bài giảng sáng ngày 3.9.2016 - ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền

5. Bài giảng chiều ngày 3.9.2016 - ĐĐ.Thích Thiện Tài

6. Khai thị chúng sáng 4.9.2016 – TT.Thích Thông Quán

7. Khai thị chúng chiều 4.9.2016 – TT.Thích Thông Quán

8. Bài giảng sáng ngày 4.9.2016 - ĐĐ.Thích Khế Định

9. Bài giảng ĐĐ.Thích Đạo Ứng chiều ngày 4.9.2016 - ĐĐ.Thích Khế Định

10. Bế mạc Khóa Tu Bồ tát hanh lần IV.

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 71650
 • Online: 29