Các bài giảng và tham vấn tại Úc Châu 2018 - ĐĐ.Thích Tâm Hạnh

Ngày đăng: 04/06/2020

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 1720

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

1. Lợi Ích Khi Ngồi Thiền: Giảng ngày 05.10.2018

 2. Trí Tuệ Vô Sư: Giảng ngày 12.10.2018

 3. Tham vấn: Tư Thế Tọa Thiền: Giảng ngày 09.10.2018

 4. Tham vấn: Tập Nghiệp Và Phương Pháp Dụng Công: Giảng ngày 09.10.2018

 5. Tham vấn: Nhìn Tâm Có Đúng Không: Giảng ngày 11.10.2018

6. Tham vấn: Sự Chi Phối Của Mạt na Thức: Giảng ngày 11.10.2018

7. Tham vấn: Một Số Tướng Lạ Khi Thiền Định: Giảng ngày 11.10.2018

 8. Tham vấn: Năm Loại Thiền: Giảng ngày 11.10.2018

9. Tham vấn: Thiền Là Động Hay Định: Giảng ngày 11.10.2018

10. Cách Nói Với Giới Trẻ: Giảng ngày 13.10.2018

11. Tham vấn: Quên Mình Theo Vật: Giảng ngày 20.10.2018

12. Tham vấn: Tại Sao Nói Phiền Não Tức Bồ đề: Giảng ngày 21.10.2018

13. Tham vấn: Cách Nhận Ra Ngũ Uẩn Giai Không: Giảng ngày 21.10.2018

14. Tham vấn: Cách Thấy Trước Khi Niệm Khởi: Giảng ngày 21.10.2018

15. Tham vấn: Có Cần Học Hết Các Pháp Môn Không: Giảng ngày 21.10.2018

16. Kỹ Thuật Dụng Công Tu Tập Thiền: Giảng tháng 10.2018

 

 

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 18564
 • Online: 20